0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

KP - Dowód wpłaty - darmowy wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

W obrocie gospodarczym bardzo często potwierdzenie przyjęcia gotówki dokumentuje się druczkiem KP (skrót od kasa przyjęła). Druki tego typu można zakupić w sklepie, bądź wygenerować za pomocą programów do fakturowania. Można również stworzyć i wydrukować szablon samodzielnie. Czy wystawienie dokumentu KP jest obowiązkiem przedsiębiorcy? Jakie elementy powinien zawierać dokument KP? Na pytania odpowiadamy w artykule!

KP - dowód wpłaty - elementy

KP sporządza się w dwóch egzemplarzach, oryginał przekazywany jest osobie wpłacającej, jako dowód uiszczenia zapłaty, natomiast kopia pozostaje u wystawcy dokumentu. Dowód wpłaty KP musi posiadać elementy takie jak:

  • dane firmy która przyjmuje zapłatę (nazwa, adres, NIP) - może być pieczęć firmowa, bądź ręcznie wpisane dane,
  • dane wpłacającego,
  • miejscowość, data oraz numer kolejny KP,
  • określenie za co dana kwota została wpłacona (np. numer faktury, rodzaj usługi czy też zaliczka),
  • wartość dokonanej wpłaty,
  • podpis przyjmującego gotówkę.

Przedsiębiorcy prowadzący KPiR lub Ewidencję przychodu - dla ryczałtu nie mają obowiązku prowadzenia kasy a tym samym wystawiania dokumentów kasowych (w tym dokumentu KP).

Pobierz darmowy wzór dokumentu KP w formacie PDF I DOCX!

Do pobrania:

KP - wzór.pdf
KP - wzór.doc

Korzyści z wystawiania dokumentów kasowych - KP

Dobrowolne prowadzenie kasy pozwala na bieżącą kontrolę stanu gotówki w przedsiębiorstwie. Dodatkowo, kontrahenci często wymagają zapisu na fakturze o tym, że dokonali zapłaty lub chcą otrzymać potwierdzenie zapłaty gotówkowej, tak więc w tym zakresie warto udokumentować przyjętą płatność gotówką dokumentem KP.

Warto mieć na uwadze, że prowadzenie kasy w działalności gospodarczej nie jest jednoznaczne z prowadzeniem ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Więc kasetka firmowa i kasa fiskalna to nie jest to samo!

Potwierdzenia zapłaty KP stosowane mogą być również przez podatników korzystających ze zwolnienia z VAT w sytuacji gdy otrzymują zaliczkę z tytułu świadczonej usługi lub na realizację zamówienia dotyczącego dostawy towarów. Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT otrzymanie zaliczki w obrocie krajowym powoduje powstanie obowiązku podatkowego. W związku z tym, że podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT nie wystawiają faktur zaliczkowych, dokument KP może stanowić potwierdzenie otrzymania gotówki zarówno dla sprzedawcy jak i nabywcy.

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z kasy fiskalnej mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. Sprzedając towary handlowe lub świadcząc usługi na rzecz osób prywatnych (nieprowadzących działalności) nie wystawiają dokumentu sprzedaży. Potwierdzeniem zapłaty które mogą przekazać nabywcy może być również dokument KP.

Jak wystawić KP w systemie wFirma.pl?

Aby możliwe było wygenerowanie dokumentów kasowych w systemie wFirma.pl konieczne jest w pierwszej kolejności włączenie modułu kasy, co zostało szczegółowo omówione w artykule: Moduł kasa.
Dokumenty kasowe generowane są przez system automatycznie w momencie rozliczenia transakcji gotówkowej. W przypadku dokumentu KP zostanie on wystawiony po rozliczeniu faktur sprzedaży w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ lub PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY.

Przedsiębiorca może również samodzielnie wystawić dokument KP. W tym celu należy przejść do zakładki: START » KASA » DODAJ DOKUMENT KASOWY » DODAJ PRZYCHÓD KP.

KP a moduł kasowy

Szczegóły w zakresie prowadzenia kasy w systemie wFirma.pl omawia artykuł pomocy: Moduł Kasa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów