Poradnik Przedsiębiorcy

KP - Dowód wpłaty - wzór z omówieniem

W obrocie gospodarczym bardzo często potwierdzenie przyjęcia gotówki dokumentuje się druczkiem KP (skrót od “kasa przyjęła”). Druki tego typu można zakupić w sklepie, bądź wygenerować za pomocą programów do fakturowania. Można również stworzyć i wydrukować szablon samodzielnie.

KP - dowód wpłaty - elementy

  • dane firmy która przyjmuje zapłatę (nazwa, adres, NIP) - może być pieczęć firmowa, bądź ręcznie wpisane dane,
  • dane wpłacającego,
  • miejscowość, data oraz numer kolejny KP,
  • określenie za co dana kwota została wpłacona (np. numer faktury, rodzaj usługi czy też zaliczka),
  • wartość dokonanej wpłaty,
  • podpis przyjmującego gotówkę.


KP sporządza się w dwóch egzemplarzach, oryginał przekazywany jest osobie wpłacającej, jako dowód uiszczenia zapłaty, natomiast kopia pozostaje u wystawcy dokumentu.

Do pobrania:

pdf
KP - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
KP - wzór.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie