0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowe świadczenie postojowe jest opodatkowane!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Świadczenie postojowe, które przysługiwało na wiosnę 2020 roku, było przeznaczone dla wszystkich branż i całkowicie zwolnione z podatku. Dodatkowe świadczenie postojowe nie przysługuje już wszystkim przedsiębiorcom, co więcej nie jest już przychodem nieopodatkowanym. 

Dodatkowe świadczenie postojowe 

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje tylko wybranym przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność z odpowiednim kodem PKD swojej działalności. Są to następujące branże:

  • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
  • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 79.11.A – działalność agentów turystycznych;
  • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
  • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
  • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
  • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Co więcej, poza kryterium posiadania odpowiedniego kodu PKD należy spełnić dodatkowe warunki. Przedsiębiorca, który chce otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, powinien wykazać, że  przychód z jego działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w miesiącu przed tym, w którym składa wniosek, jest niższy  co najmniej o 75% w stosunku do tego, który uzyskał w tym samym miesiącu w roku 2019. Ponadto dodatkowe świadczenie będzie przysługiwać tylko tym przedsiębiorcom, którzy wcześniej otrzymali świadczenie postojowe. 

Postojowe objęte podatkiem!

Aby uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe, należy złożyć wniosek RSP-DD. Przysługuje ono analogicznie jak na wiosnę, czyli można je uzyskać maksymalnie 3 razy. Również kwota postojowego jest taka sama jak wcześniej, czyli wynosi 2080 zł w standardowych przypadkach lub 1300 zł. Niestety w przeciwieństwie do świadczenia wypłacanego na początku roku tym razem jest już ono objęte podatkiem. Oznacza to, że przedsiębiorca powinien pamiętać zarówno o konieczności zapłaty podatku, jak i o uwzględnieniu tego przychodu w rocznym zeznaniu PIT.

Dodatkowe świadczenie postojowe jest opodatkowane.

Dodatkowe świadczenie postojowe na ten moment jest objęte podatkiem. Choć istnieją głosy, że być może zostanie ono z niego zwolnione, to w obecnym stanie prawnym za dodatkowe świadczenie postojowe konieczne jest odprowadzenie podatku dochodowego. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów