0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostatni moment na podpisanie umowy o prowadzenie PPK

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

75 tys. mikro-, małych i średnich firm musiało do 27 października podpisać umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Teraz czeka ich kolejny etap, czyli podpisanie umowy o prowadzenie PPK. 

Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. 

Podpisanie umowy o prowadzenie PPK

27 października 2020 roku minął termin podpisywania umów o zarządzanie PPK dla firm:

  • zatrudniających od 50 do 249 pracowników,
  • zatrudniających od 20 do 49 osób.

Z wyliczeń Polskiego Funduszu Rozwoju, który odpowiada za wdrożenie systemu PPK, wynika, że do PPK przystąpiło ok. 75 tys. przedsiębiorstw. To właśnie te firmy do 10 listopada 2020 roku mają obowiązek podpisania umów o prowadzenie PPK. Po ich zawarciu na rachunki uczestników PPK trafią pierwsze wpłaty.

Firmy mają czas na podpisanie umowy o prowadzenie PPK do 10 listopada.
Co ważne, złożenie przez wszystkich zatrudnionych deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Pracodawcy ci nie zawierają już drugiej z umów PPK, czyli umowy o prowadzenie PPK.
Podpisanie umowy o prowadzenie PPK nie jest konieczne, gdy wszyscy zatrudnieni złożą deklarację o rezygnacji.
Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, dlatego każda osoba zatrudniona może w dowolnej chwili zrezygnować z oszczędzania w PPK, jak i do tego oszczędzania powrócić. Jeśli choć jedna osoba złoży pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat, wówczas konieczne będzie podpisanie umowy o prowadzenie PPK.

Umowa o prowadzenie PPK zawiera takie informacje jak:

  • dane identyfikujące uczestnika PPK;
  • sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK oraz sposób zmiany wysokości tych wpłat;
  • warunki gromadzenia środków i zarządzania poszczególnymi Funduszami Zdefiniowanej Daty;
  • warunki, terminy i sposób dokonywania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;
  • sposób składania dyspozycji;
  • zakres, częstotliwość i formę informowania uczestnika PPK o środkach zgromadzonych na jego rachunku PPK;
  • maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem Zdefiniowanej Daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy.

Kiedy naliczyć pierwsze wpłaty na PPK?

Pierwsze wpłaty do PPK pracodawca powinien naliczyć i pobrać już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie o PPK. Wpłaty należy przekazać do instytucji finansowej, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK.

Podpisanie umowy o prowadzenie PPK w niektórych przypadkach nie będzie konieczne. Jednak w firmach, w których podpisano taką umowę, konieczne będzie poprawne wyliczenie wpłat i przekazywanie ich do instytucji finansowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów