0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż akcesoriów samochodowych a kasa fiskalna

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy istnieje zwolnienie z kasy fiskalnej ze względu na limit kwotowy? Czy prowadząc sprzedaż akcesoriów samochodowych, mogę skorzystać ze zwolnienia z kasy rejestrującej?

Stefan, Milicz

 

Co do zasady, każdy podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinien rejestrować ją na kasie fiskalnej.

Sprzedaż akcesoriów samochodowych a zwolnienie z kasy fiskalnej

Ustawodawca w zakresie tym przewidział szereg zwolnień, w tym zwolnienie ze względu na limit obrotów (20 000 zł). Przy czym w przypadku działalności rozpoczętej w trakcie roku limit ten ustala się proporcjonalnie.

Jak stanowi § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z kasy, zwolnienie to nie ma zastosowania przy sprzedaży m.in.:

 • części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00),
 • silników do napędu pojazdów i motocykli, silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju jednostek, w tym motocykli (CN 8407 i 8408),
 • nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707),
 • przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenerów (CN 8609 00),
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (CN 8708 i 9401 90 80), z wyłączeniem motocykli, to jest do:
  • ciągników;
  • pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą;
  • samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi;
  • pojazdów silnikowych do transportu towarów;
  • pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów, w szczególności: pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych.

Reasumując powyższe regulacje, sprzedaż akcesoriów samochodowych zasadniczo nie może korzystać ze zwolnienia z kasy. Już pierwsza sprzedaż na rzecz osoby prywatnej lub rolnika ryczałtowego powinna zostać zarejestrowana za pomocą kasy.

Sprzedaż akcesoriów samochodowych a kasa fiskalna online

Od 1 stycznia 2020 roku podmioty świadczące usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów są zobowiązane do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas online. Oznacza to, że dla tych przedsiębiorców występuje konieczność zakupu kasy fiskalnej online.

W związku z zakupem kasy online będzie istniała możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy online w kwocie maksymalnie 90% wartości netto, jednakże nie więcej niż 700 zł, pod warunkiem że zakup tych kas nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów