0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż akcesoriów samochodowych a kasa fiskalna

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy istnieje zwolnienie z kasy fiskalnej ze względu na limit kwotowy? Czy prowadząc sprzedaż akcesoriów samochodowych, mogę skorzystać ze zwolnienia z kasy rejestrującej?

Stefan, Milicz

 

Co do zasady, każdy podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinien rejestrować ją na kasie fiskalnej.

Ustawodawca w zakresie tym przewidział szereg zwolnień, w tym zwolnienie ze względu na limit obrotów (20.000 zł). Przy czym w przypadku działalności rozpoczętej w trakcie roku limit ten ustala się proporcjonalnie.

Jak stanowi § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z kasy, zwolnienie to nie ma zastosowania przy sprzedaży m.in.:

  • części do silników (PKWiU 28.11.4),

  • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

  • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

  • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

  • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

  • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3).

Reasumując powyższe regulacje, sprzedaż akcesoriów samochodowych zasadniczo nie może korzystać ze zwolnienia z kasy. Już pierwsza sprzedaż na rzecz osoby prywatnej lub rolnika ryczałtowego powinna zostać zarejestrowana za pomocą kasy.

Ustawa o VAT wprowadziła, że od 1 stycznia 2020 r. podmioty świadczące usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów; są zobowiązane do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas online. Oznacza to, że dla tych przedsiębiorców występuje konieczność zakupu i zgłoszenia kasy nowego typu do odpowiedniego urzędu skarbowego.

W związku z zakupem kasy online będzie istniała możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy online w kwocie maksymalnie 90% wartości netto, jednakże nie więcej niż 700 zł, pod warunkiem że zakup tych kas nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów