0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż biżuterii a kasa fiskalna - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ciekawym tematem wartym przeanalizowania jest zagadnienie sprzedaży biżuterii. Okazuje się bowiem, że podmioty zajmujące się tego rodzaju działalnością mają spore problemy z ustaleniem statusu podatkowego w ramach podatku VAT oraz z określeniem, czy obligatoryjnie podlegają pod konieczność posiadania kasy fiskalnej. W artykule przeanalizujemy zagadnienie jakim jest sprzedaż biżuterii a kasa fiskalna.

Sprzedaż biżuterii a kasa fiskalna

Biżuteria jako rzecz materialna spełnia definicję towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. To zaś oznacza, że w przypadku odpłatnej dostawy takich towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (a także na rzecz rolników ryczałtowych) pojawia się kwestia ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Na mocy delegacji ustawowej obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Akt ten przewiduje zarówno sytuacje oraz warunki, w których sprzedaż nie wymaga posiadania kasy fiskalnej, jak też określa przypadki, gdy podatnik musi obligatoryjnie stosować kasę rejestrującą już od pierwszej sprzedaży.

W kontekście interesującego nas zagadnienia przede wszystkim trzeba wskazać na § 4 ust. 1 pkt 1 lit. j) rozporządzenia, gdzie możemy przeczytać, że zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej nie mają zastosowania w przypadku dostawy towarów z wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy VAT.

Sprzedaż biżuterii z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali nie może korzystać ze zwolnienia od konieczności posiadania kasy fiskalnej.

Biżuteria z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali

W tym miejscu kluczowe zatem staje się ustalenie, kiedy mamy do czynienia z metalami szlachetnymi. Konieczne jest sięgnięcie do załącznika nr 12 do ustawy VAT, w którym wskazano, że metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym to wyłącznie następujące towary objęte kodami CN:

I. ex 7106 – Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

 1. proszek srebra;
 2. srebro technicznie czyste;
 3. srebro o wysokiej czystości;
 4. stopy srebra;
 5. srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;

II. ex 7108 – Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

 • proszek złota;
 • złoto technicznie czyste;
 • złoto o wysokiej czystości;
 • złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur;
 • stopy złota;

III. ex 7110 – Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

 • proszek platyny;
 • proszek palladu;
 • proszek irydu;
 • proszek rodu;
 • platyna technicznie czysta;
 • pallad technicznie czysty;
 • iryd technicznie czysty;
 • rod technicznie czysty;
 • platyna o wysokiej czystości;
 • pallad o wysokiej czystości;
 • iryd o wysokiej czystości;
 • rod o wysokiej czystości;
 • platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur;
 • stopy platyny;
 • stopy palladu;
 • stopy irydu;

IV. ex 7112 – Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych, inne niż towary objęte pozycją 8549 - wyłącznie:

 • złom złota;
 • odpady srebra;
 • złom srebra;
 • złom platyny;
 • złom palladu;
 • złom irydu.

V. 7113 - Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;

VI. ex 7114 - Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym - z wyłączeniem:

 1. dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,
 2. wyrobów kultu religijnego;

Jeżeli zatem biżuteria będąca przedmiotem sprzedaży zawiera jeden z ww. metali, to sprzedaż podlega obowiązkowej ewidencji na kasie rejestrującej.

Jak zatem widać, nie każda biżuteria będzie generować konieczność posiadania kasy fiskalnej. Jeśli mamy do czynienia np. z biżuterią sztuczną czy też biżuterią ze stali nierdzewnej, to w tym zakresie podatnik może skorzystać ze zwolnień określonych w rozporządzeniu.

Dopuszczalne jest stosowanie zarówno zwolnień o charakterze podmiotowym, jak i przedmiotowym. Tytułem przykładu wskażmy, że sprzedaż wysyłkowa towarów może w całości korzystać ze zwolnienia od kasy fiskalnej, jeżeli podatnik otrzymuje płatność na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Przykład

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się handlem biżuterią. Poprzez portale aukcyjne sprzedaje biżuterię sztuczną oraz ze stali nierdzewnej. W takim przypadku uprawniony jest do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Podatnik dokonał jednorazowej sprzedaży biżuterii wykonanej w całości ze złota. Czy podatnik musi nabić sprzedaż na kasie fiskalnej jeżeli nie przekroczył limitu sprzedaży a płatność otrzymał na rachunek bankowy? 

Sprzedaż biżuterii ze złota oznacza, że przedsiębiorca ma obowiązek zakupić kasę fiskalną i sprzedaż biżuterii z metalu szlachetnego zaewidencjonować na kasie.

Wyłącznie sprzedaż biżuterii z metali szlachetnych w rozumieniu ustawy VAT (załącznik nr 12 do ustawy) podlega obowiązkowemu posiadaniu kasy fiskalnej i ewidencjonowaniu sprzedaży tamże. W pozostałym zakresie podatnik nie musi posiadać kasy rejestrującej ani też wydawać klientom paragonów.

Podatnicy zajmujący się handlem biżuterią powinni przeanalizować wykaz metali szlachetnych zawarty w załączniku nr 12 do ustawy VAT. Jeżeli bowiem okaże się, że biżuteria przez nich sprzedawana zawiera wymienione tam metale szlachetne, wówczas podatnik musi liczyć się z koniecznością zainstalowania kasy fiskalnej. W innym wypadku dostawa biżuterii nie powoduje ani konieczności rejestracji jako czynny podatnik VAT (który ze zwolnienia podmiotowego skorzystać nie może), ani też nie oznacza konieczności stosowania kasy rejestrującej dla transakcji z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów