0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktoring z regresem - najważniejsze informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Faktoring z regresem to zyskujące na popularności narzędzie do zarządzania wierzytelnościami. Na faktoring z regresem składa się: finansowanie faktur, monitorowanie należności i weryfikacja kontrahentów. Dwa synonimy, pod którymi możemy go także znaleźć to: faktoring niepełny oraz niewłaściwy. W tym artykule przybliżymy jego specyfikę oraz pokażemy na przykładzie, kiedy opłaca się z niego skorzystać.

Na czym polega faktoring z regresem?

Faktoring to usługa dzięki której nieprzeterminowane, długoterminowe faktury sprzedażowe, zamieniane są w krótkim czasie na gotówkę. Jak dokładnie przebiega ten proces? 

 • Przedsiębiorca sprzedaje towar bądź świadczy usługę, na którą wystawia kontrahentowi długoterminową fakturę (z terminem płatności np. 30 czy 60 dni).

 • Aby nie czekać na płatność do terminu na fakturze, przedsiębiorca przesyła skan lub zdjęcie faktury firmie faktoringowej (faktorowi).

 • Po otrzymaniu faktury, faktor wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę w wysokości ok. 80% wartości faktury.

 • Przed upływem terminu płatności na fakturze, kontrahent spłaca zobowiązanie do faktora.

 • Po otrzymaniu płatności, faktor przelewa pozostałą wartość faktury swojemu klientowi - przedsiębiorcy.

W tym miejscu nasuwa się pytanie - co się stanie gdy kontrahent nie ureguluje swojego zobowiązania?

Gdy mówimy o faktoringu z regresem, w powyższym przypadku faktor ma prawo zwrócić się do swojego klienta, z nakazem zwrotu otrzymanej zaliczki. Dzieje się tak, ponieważ w tym rodzaju faktoringu ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje na przedsiębiorcy (faktorancie). Nie przechodzi ono na faktora.

Faktoring z regresem – narzędzie finansowe, umożliwiające finansowanie długoterminowych faktur sprzedażowych. W tym rodzaju usługi ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje na faktorancie, nie przechodzi ono na faktora.
Pozostanie ryzyka na faktorancie jest kluczową cechą faktoringu niepełnego. Wskazuje na to bezpośrednio jego nazwa: z regresem, niepełny. Faktor nie przejmuje całej “pełni praw” związanej z wierzytelnością. Przejmuje prawo do niej, jednak nie przejmuje ryzyka w przypadku gdy wierzytelność nie zostanie spłacona. 

Jakie wady i zalety ma faktoring z regresem?

Fakt ponoszenia ryzyka niewypłacalności może nie być specjalnie atrakcyjny dla przedsiębiorcy. Warto jednak pamiętać że z danych GUS wynika, że w 2018 r., na każdego przedsiębiorcę, korzystającego z faktoringu pełnego (takiego w którym ryzyko niewypłacalności przenoszone jest na faktora) przypada aż trzech przedsiębiorców którzy korzystali z faktoringu z regresem. Jest to więc bardziej popularny wariant tej usługi. Dlaczego?

Podstawową zaletą jest to, że jest to najtańszy rodzaj tej usługi. Dzieje się tak, ponieważ do kosztu usługi nie trzeba dodatkowo doliczać kosztu ubezpieczenia od niespłaconych należności, tak jak się to dzieje w przypadku faktoringu pełnego. Faktor nie ponosi ryzyka, więc nie pobiera tak dużej opłaty. Poza stosunkowo niskimi kosztami tej usługi, pozostałe zalety są takie jak każdego rodzaju faktoringu m.in.:

 • sprawniejsze zarządzanie płynnością finansową firmy;

 • posiadanie opinii rzetelnego kontrahenta;

 • monitoring wierzytelności;

 • weryfikacja kontrahentów;

 • możliwość zaliczenia kosztu faktoringu do kosztów działalności.

Kiedy faktoring z regresem się opłaca?

Faktoring niepełny, jak każda inna usługa, niektórym opłaca się bardziej, innym mniej. Przedsiębiorca który ma problem z płynnością finansową, lecz nie ma dużego problemu z nierzetelnymi kontrahentami, powinien rozważyć skorzystanie z faktoringu z regresem. Jeśli Twój kontrahent spełnia któreś (lub wszystkie) z poniższych kryteriów, wystawione mu faktury możesz śmiało objąć tym tańszym i popularniejszym rodzajem faktoringu:

 • Kontrahent jest Ci już znany i wiesz, że trzyma się terminu płatności ustalonego na fakturze. Jeśli się spóźnia, robi to rzadko i reaguje na upomnienia oraz wezwania do zapłaty. 

 • Ma duży staż na rynku, a co za tym idzie jest mniejsza szansa na to, że ogłosi upadłość. W takim przypadku nie ma potrzeby przenoszenia na faktora ryzyka od niespłacenia należności np. z powodu ogłoszenia upadłości przez kontrahenta.

 • Współpraca z nim nie zapewnia większości dochodu Twojej firmy. Wówczas ewentualna niewypłacalność takiego kontrahenta nie będzie aż tak odczuwalna i niebezpieczna dla przedsiębiorcy. 

Każdy właściciel firmy ma w swoim portfelu kontrahentów różne ich typy. Z pewnością są wśród nich tacy, którym ufa bardziej, jak i tacy z którymi ma często problemy. Zdarza się, że ci problematyczni mogą zapewniać duży dochód firmie, więc mimo wszystko przedsiębiorca z nimi współpracuje. Są też nowi kontrahenci, z którymi dopiero co rozpoczyna się współpracę a więc ciężko przewidzieć jak się zachowają kiedy przyjdzie do opłacenia faktury. Każdy z kontrahentów jest inny i warto zdywersyfikować to, jakim faktoringiem zostanie objęty dany kontrahent.

Przykład 1

Pani Zuzanna prowadzi przedsiębiorstwo handlowo usługowe. Wystawia ona swoim kontrahentom faktury z długim terminem płatności. Robi tak, ponieważ tego wymagają od niej firmy, z którymi współpracuje. Gdyby nie zgadzała się na te warunki, spadłaby jej konkurencyjność i mogłaby stracić klientów. Jej kontrahenci to w większości rzetelne firmy, z długim stażem. Płacą oni na czas. Jednak “na czas” oznacza dla Pani Zuzanny średnio 2 miesiące po wykonanej usłudze. Przez tak długi czas oczekiwania na płatność, miewa ona problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Zdecydowała się na skorzystanie w faktoringu z regresem. Nie wybrała faktoringu pełnego ponieważ nie widziała potrzeby, ponoszenia większych kosztów w zamian za przejęcie przez faktora ryzyka od niespłaconych należności. Pani Zuzanna ceni sobie wygodę, więc wybrała faktoring z regresem online, oferowany przez SMEO. Gotówkę za faktury otrzymuje już w 15 min. Teraz może przyjmować nowe zlecenia bez przeszkód, i płacić swoim dostawcom na czas, nie ma bowiem problemu z utrzymaniem płynności finansowej.

Faktoring jest prężnie rozwijającym się narzędziem finansowym, a jego najpopularniejszym rodzajem jest faktoring z regresem. Z każdym rokiem wzrasta liczba klientów decydujących się na taki rodzaj finansowania swojej działalności. Jeśli przedstawione w powyższym artykule problemy brzmią przedsiębiorcy znajomo, warto by rozważył skorzystanie z faktoringu z regresem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów