0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktoring – co musisz wiedzieć zanim sfinansujesz swoje faktury?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Faktoring jest stosunkowo nowym produktem na rynku usług finansowych. Dla wielu małych i średnich przedsiębiorców pojawienie się firm faktoringowych rozwiązało ich największy problem – brak płynności finansowej. Warto jednak pamiętać, że dostępne na rynku oferty kryjące się pod wspólną nazwą „faktoring” różnią się nie tylko kwotą, jaką zapłaci przedsiębiorca za wcześniej pozyskane środki, lecz także warunkami, na jakich środki uzyska. Kto ponosi ryzyko z umowy faktoringu? Co stanie się, jeśli faktura, którą finansujemy, nie zostanie zapłacona w terminie? 

Przeczytaj artykuł i dowiedz się, na co zwrócić uwagę w poszukiwaniu optymalnej oferty na sfinansowanie twoich faktur. 

W powszechnym odbiorze faktoring to sprzedaż nieprzeterminowanej wierzytelności przysługującej z faktury. Z prawnego punktu widzenia faktoring to umowa nienazwana, może ona mieć znamiona cesji wierzytelności, pożyczki czy też umowy zlecenia. Dlatego niezwykle istotne jest dokładne zapoznanie się z zawieraną umową pod kątem skutków prawnych, jakie mogą mieć poszczególne zapisy. 

Umowa faktoringu – co sprawdzamy?

Pomijając aspekt finansowy, który dla wielu przedsiębiorców będzie kluczowy, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, kto ponosi ryzyko niezapłacenia faktury. Wśród ofert faktoringu znajdziemy takie, które przenoszą ryzyko na firmę faktoringową (faktoring pełny) oraz takie, w których to przedsiębiorca ponosi ostateczne ryzyko niespłacenia faktury (faktoring niepełny).

Sfinansowanie faktury nie zawsze gwarantuje, że ryzyko jej niespłacenia przejdzie na firmę faktoringową. Przedsiębiorca, który nie chce go ponosić, powinien upewnić się, czy oferta, z której zamierza skorzystać, przenosi ryzyko na faktora (czyli firmę finansującą) czy też ostatecznie pozostaje ono przy przedsiębiorcy.
Faktoring pełny będzie droższy od faktoringu niepełnego, ale jego przewagą jest całkowite przeniesienie ryzyka na faktora (podmiot nabywający nieprzeterminowaną wierzytelność). 

Faktoring niepełny jest atrakcyjny z uwagi na niższą cenę w stosunku do faktoringu pełnego, należy jednak pamiętać, że korzystający z niego przedsiębiorca ponosi ryzyko związane z niezapłaceniem faktury.

Jak rozpoznać faktoring pełny i niepełny w praktyce?

W jaki sposób rozpoznać, czy przedstawiona nam oferta dotyczy faktoringu pełnego, czy niepełnego? Dokładnie analizując umowę. Jeśli ryzyko pozostaje po stronie przedsiębiorcy, w umowie znajdą się zapisy informujące o terminie, w jakim faktor powinien uzyskać jej spłatę, a także zobowiązanie przedsiębiorcy (zawierającego umowę faktoringu) do zwrotu finansowanej kwoty po przekroczeniu tego terminu. Praktykowane są również zapisy, na mocy których przedsiębiorca udziela faktorowi pełnomocnictwa do cesji zwrotnej wierzytelności ze sfinansowanej faktury. Zabezpieczeniem umowy faktoringu może być również weksel in blanco wystawiony przez przedsiębiorcę. W takich przypadkach to przedsiębiorca korzystający z faktoringu będzie zobowiązany do zwrotu należności, jeśli faktura nie zostanie opłacona. Warto również pamiętać, że wówczas na ostateczne koszty złoży się nie tylko sfinansowana wcześniej kwota z faktury, lecz także dodatkowe opłaty, np. prowizja za opóźnienie. 

Faktoring pełny czy niepełny – co wybrać?

Faktoring niepełny sprawdzi się w sytuacji, gdy przedsiębiorca wie, że ryzyko niezapłacenia faktury przez kontrahenta jest niskie – np. faktury wystawione są na rzecz dużych renomowanych podmiotów, a dotychczasowa współpraca pozwala zakładać, że faktura będzie zapłacona w terminie. Wówczas przedsiębiorca zyskuje płynność finansową, ponosząc stosunkowo niskie koszty i ryzyko. Faktoring pełny to rozwiązanie dla przedsiębiorcy, który nie jest pewny, czy jego kontrahent wywiąże się ze swojego zobowiązania oraz czy uczyni to w terminie. Wyższe koszty finansowania rekompensowane są brakiem ryzyka, które w przypadku faktoringu pełnego na stałe przechodzi na faktora.

Faktoring – cichy czy jawny?

Jeśli z jakiegoś powodu przedsiębiorca nie chce, aby kontrahent dowiedział się o finansowaniu faktur, należy upewnić się, czy przedmiotem umowy jest faktoring cichy czy też jawny. W tym drugim przypadku faktor informuje dłużnika z faktury o cesji wierzytelności. Zdarza się, że zobowiązanie do poinformowania kontrahenta spoczywa na samym przedsiębiorcy. 

Jaki będzie koszt faktoringu?

Wybierając optymalną dla siebie ofertę, należy przeanalizować, jakie będą całkowite koszty finansowania. W wielu ofertach poza prowizją czy odsetkami za udzielone finansowanie składają się na nie także opłaty wynikające z dodatkowych usług świadczonych w związku z faktoringiem, np. wysłanie monitów i przypomnień, wydłużenie terminu oczekiwania na zapłatę faktury. 

Różnorodność ofert na rynku faktoringowym to sytuacja korzystna dla przedsiębiorców, którzy mogą wybrać produkt najpełniej dostosowany do ich potrzeb. Wybór ten powinien być dokonany nie tylko na podstawie oferty czy przedstawianych przez poszczególne firmy kalkulatorów, lecz przede wszystkim po dokładnej analizie umowy oraz oszacowaniu ryzyka z nią związanego, dopiero wówczas przedsiębiorca poznaje prawdziwy koszt finansowania. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów