0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Cesja wierzytelności a faktoring - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz więcej przedsiębiorców docenia dodatkowe możliwości, jakie niesie ze sobą usługa faktoringu. Przede wszystkim, jest ona najlepszym remedium na problemy z płynnością finansową, które blokują rozwój firm. Problem ten dotyka zwłaszcza mikroprzedsiębiorców. Czym jest cesja wierzytelności, na czym dokładnie polega usługa faktoringu, jakie są jej największe zalety, i co wspólnego ma z przelewem wierzytelności? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Zacznijmy od podstaw, czym jest faktoring?

Faktoring jest usługą finansową obejmującą trzy elementy: 

 • finansowanie faktur - to właśnie z tą częścią usługi, faktoring jest najczęściej kojarzony. Polega ona na wykupie przez faktora, długoterminowych faktur sprzedażowych klienta. Klient dokonuje wtedy cesję wierzytelności;
 • weryfikacja kontrahentów - faktor pomaga przedsiębiorcy, badając czy dany kontrahent jest rzetelny i godny zaufania. Chroni to klienta przed przykrymi konsekwencjami współpracy z niesolidną firmą.
 • monitoring wierzytelności - podmiot który wykupuje od klienta wierzytelności (faktor), nadzoruje także jego faktury, aby ten mógł poświęcić swój czas i zaangażowanie na rozwój działalności.

Finansowanie faktur - jak to działa?

Aby zrozumieć ideę tej usługi, trzeba poznać 3 podstawowe pojęcia:

 • faktorant - podmiot korzystający z usługi faktoringu, przekazujący faktorowi faktury sprzedażowe z odroczonym terminem płatności, przy jednoczesnym dokonaniu cesji,
 • faktor - wyspecjalizowana instytucja (firma faktoringowa lub bank) która wykupuje od faktoranta wierzytelności,
 • dłużnik - odbiorca towarów lub usług nabytych od faktoranta, zobowiązany jest on do terminowego uregulowania należności.

Zanim przedsiębiorca rozpocznie współpracę z firmą faktoringową, przechodzi proces weryfikacji oraz ustalania indywidualnego limitu faktoringowego (w SMEO jest to nawet do 250 tys. zł). Jeśli przejdzie je pozytywnie, podpisuje umowę z faktorem i od tego czasu może w pełni korzystać z usługi, której przebieg wygląda następująco: 

 1. Przedsiębiorca sprzedając towar (lub usługę), wystawia swojemu kontrahentowi fakturę, której płatność jest odroczona w czasie. Od tego momentu kontrahent staje się dłużnikiem.
 2. Przedsiębiorca przesyła fakturę swojemu faktorowi (dokonując przy tym cesji wierzytelności).
 3. Przedsiębiorca otrzymuje od faktora zaliczkę - procent wartości faktury pomniejszony o prowizję (często kwota którą dostaje przedsiębiorca stanowi ok. 80-90% wartości faktury brutto lub 100% netto) - gotówka wpływa na konto klienta w czasie od 15 min (tak jak w SMEO) do 48 godzin. 
 4. Dłużnik opłaca fakturę, i zgodnie z ustaleniami cesji, przelew trafia na konto faktora. 
 5.  Faktor wypłaca przedsiębiorcy pozostałą wartość faktury, która jest pomniejszona o odsetki za dni finansowania

Czym jest cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności, zwana także przelewem, jest umową w której dotychczasowy wierzyciel (cedent, przedsiębiorca) przekazuje osobie trzeciej (cesjonariuszowi, faktorowi) prawo do wierzytelności. Wraz z nim, na nowego wierzyciela przechodzą wszelkie związane z wierzytelnością uprawnienia. 

Zgodnie z polskim prawem, dłużnik nie musi godzić się na cesję, ponieważ nie jest on stroną umowy. Zdarza się jednak, że dłużnik zastrzega sobie w umowie, że nie zgadza się na przelew wierzytelności. Wtedy oczywiście nie można jej wykonać. Jeśli mając zakaz cesji, dokonamy jej - może być ona nieważna.

Kiedy poinformować kontrahenta o zawarciu cesji wierzytelności?

Podstawowe typy faktoringu związane z faktem poinformowania kontrahenta o zawartej cesji wierzytelności to:

Cichy (tajny) - w nim nie informuje się dłużnika o dokonanej cesji wierzytelności. Dla faktora jest on zdecydowanie bardziej ryzykowny ponieważ nie ma on możliwości sprawdzenia u kontrahenta czy dana wierzytelność faktycznie istnieje. Dlatego też, jest to drogi i mało popularny rodzaj faktoringu.

Jawny (otwarty) - taki, w którym inaczej niż w faktoringu cichym, dłużnik zostaje poinformowany o cesji. Jest to najczęstszy i najtańszy rodzaj faktoringu. Dowiedz się o nim więcej.

Ważne elementy umowy przelewu wierzytelności (cesji)

Jeśli dokument z którego wynika istnienie wierzytelności, jest sporządzony pisemnie, ważne, żeby umowa o cesji była także sporządzona w ten sam sposób (zgodnie z art. 511 KC). Do istotnych elementów, które taka umowa powinna zawierać możemy zaliczyć:

 • podstawowe informacje które znajdują się w standardowych umowach, takie jak data i miejsce podpisania dokumentu, oraz strony umowy;
 • informacje jakiej dokładnie należności dotyczy cesja wierzytelności, dokładne dane o fakturze m.in. jej wartość, jej odbiorcę, termin płatności.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na usługę faktoringu, to za każdym razem gdy będzie przekazywał fakturę do finansowania - będzie dokonywał cesji wierzytelności. Faktor jest w tej sytuacji cesjonariuszem, a faktorant cedentem.

Jakie korzyści niesie ze sobą faktoring?

 • Usługa ta, przede wszystkim, reguluje płynność strumienia wpływów środków pieniężnych do przedsiębiorstwa. Dowiedz się więcej.
 • zapewnia niezwykle szybki dostęp do gotówki która jest “zamrożona” w fakturach nawet na 90 dni. Przedsiębiorca może przeznaczyć je np. na rozbudowę swojego biznesu, zapłatę pracownikom, czy też zapłatę swoich zobowiązań. Nie ma wymagania co do przeznaczenia przelanych środków;
 • uzyskanie możliwości zwiększenia konkurencyjności swojej firmy, z uwagi na możliwość sprzedaży produktów i usług z wydłużonym terminem płatności, bez ryzyka utraty płynności finansowej;
 • jest to łatwo dostępna forma finansowania, ponieważ wymogi i procedury formalne, są łagodniejsze niż w przypadku typowych usług bankowych, takich jak kredyt i pożyczka;
 • dzięki współpracy z zaufaną firmą faktoringową, przedsiębiorca staje się w oczach swoich kontrahentów wiarygodnym partnerem biznesowym;
 • dodatkowo, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na faktoring w SMEO, dzięki trwającej obecnie promocji, może otrzymać pełny pakiet wFirma na rok za darmo.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów