0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja o nietworzeniu ZFŚS - darmowy wzór

Wielkość tekstu:

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) to środki pieniężne, które są gromadzone przez pracodawcę na oddzielnym koncie bankowym. Pozyskiwane są one z corocznego odpisu na ZFŚS. Celem tego funduszu jest wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników. Nie każdy pracodawca ma obowiązek tworzyć ZFŚS. Jednak ci, którzy nie są do tego zobligowani, powinni przygotować specjalny dokument, którym jest informacja o nietworzeniu ZFŚS. O tym, jak go przygotować, przeczytasz w artykule.

Informacja o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego - darmowy wzór w PDF i DOCX

Do pobrania:

Informacja o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego.pdf
Informacja o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego.docx

ZFŚS - kto nie ma obowiązku jego utworzenia?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mają obowiązek tworzyć:

  • jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • pracodawcy zatrudniający na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o ZFŚS).

Do stanu zatrudnienia wlicza się wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

Jednakże pracodawcy, którzy spełniają drugi warunek, a objęci są układem zbiorowym pracy lub zobowiązani są do wydania regulaminu wynagradzania, mogą zostać zwolnieni z obowiązku tworzenia ZFŚS. W przypadku pracodawców objętych układem zbiorowym pracy, postanowienie o nietworzeniu ZFŚS należy zawrzeć w układzie zbiorowym pracy. Natomiast pracodawcy nieobjęci układem zbiorowym pracy, a tworzący regulamin wynagradzania, powinni stworzyć aneks do regulaminu.

Pracodawcy zatrudniający na 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć ZFŚS lub wypłacać świadczenia urlopowe, ale nie muszą tego robić (art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS). Ci, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników i nie są objęci układem zbiorowym pracy, a także nie tworzą regulaminu wynagradzania, powinni przekazać pracownikom stosowną informację. Informacja o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego powinna zostać przekazana pracownikom do końca stycznia, w sposób przyjęty u pracodawcy, np. poprzez e-mail lub informację wywieszoną na tablicy ogłoszeń.

Informacja o nietworzeniu ZFŚS powinna zostać przekazana pracownikom do 31 stycznia. Co ważne, taką informację należy przekazywać co roku.

Przyjmuje się, że nieprzekazanie takiej informacji oznacza, że pracodawca w danym roku tworzy ZFŚS lub wypłaca świadczenia urlopowe.

Pracodawco pamiętaj, że rezygnując z tworzenia ZFŚS, musisz przekazać wszystkie niewykorzystane środki z poprzednich lat na działalność zgodną z regulaminem ZFŚS.

Świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe jest alternatywą dla ZFŚS. Pracodawcy, którzy zdecydują się na jego wypłatę, powinni dokonać tego w stosunku do pracowników, którzy będą przebywać na urlopie wypoczynkowym, który będzie trwał nieprzerwanie 14 dni kalendarzowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów