Poradnik Przedsiębiorcy

Wzory pism

2018-05-09

Wzory pism

Reklamacja usługi pocztowej - wzór z omówieniem

Reklamacja usługi pocztowej - kiedy można złożyć? Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie. Reklamacja usługi pocztowej przysługuje w pierwszej kolejności nadawcy. Pobierz darmowy wzór reklamacji usługi pocztowej i zobacz jak ją napisać. czytaj dalej
2018-03-07

Wzory pism

Wniosek o szacunkowe ustalenie proporcji sprzedaży - wzór omówieniem

Szacunkowe ustalenie proporcji sprzedaży - sprzedaż mieszana Podmiot prowadzący działalność, która obejmuje zarówno czynności opodatkowane jak i zwolnione z VAT powinien ustalić proporcję sprzedaży. Czy wiesz jak napisać wniosek o szacunkowe ustalenie proporcji sprzedaży? Pobierz darmowy wzór w formacie PDF i DOCX. czytaj dalej
2018-02-08

Wzory pism

Czynny żal - wzór ze szczegółowym omówieniem

czynny żal -wzór Za zaniedbanie jednego z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, czyli płacenia podatków, grożą konsekwencje prawne. Aby uniknąć kary, może skorzystać z czynnego żalu. Dowiedz się, jak skonstruować czynny żal i pobierz darmowy wzór w formacie PDF i DOC! czytaj dalej
2018-01-26

Wzory pism

Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego - wzór z omówieniem

Udzielenie pełnomocnictwa - darmowy wzór Często przez natłok obowiązków przedsiębiorca nie jest w stanie osobiście załatwić pewnych spraw. Jak sporządzić udzielenie pełnomocnictwa? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej dodatkowo pobierz darmowy wzór w formacie DOCX oraz PDF. czytaj dalej
2018-01-26

Wzory pism

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty - wzór z omówieniem

Przedsądowe wezwanie do zapłaty - bezpłatny wzór Odzyskiwanie należności nie zawsze jest proste - do dłużników niektórych należy kierować pisma ponaglające. Jednym z nich jest przedsądowe wezwanie do zapłaty. Co w nim zawrzeć? Przeczytaj artykuł i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC! czytaj dalej
2018-01-24

Wzory pism

Podanie o podwyżkę - wzór pisma z omówieniem

Podanie o podwyżkę - wzór pisma z omówieniem Jeżeli chcesz w sposób formalny starać się o zmianę wynagrodzenia, to podanie o podwyżkę jest odpowiednim dokumentem. Jak je poprawnie napisać, aby nie popełnić błędów? Pobierz za darmo wzór podania o podwyżkę w formacie PDF lub DOCX! czytaj dalej
2018-01-22

Wzory pism

Przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego - wzór wniosku

Przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę Jeżeli umowa zawarta z pracownikiem wygasła lub uległa rozwiązaniu, a została zawarta kolejna, w przypadku niewykorzystania urlopu możliwe jest przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę. Koniecznie przeczytaj! czytaj dalej
2018-01-18

Wzory pism

Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu- wzór wniosku z opisem

Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu - wniosek Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu można złożyć, gdy ze względu na siłę wyższą minął termin do złożenia sprzeciwu od wyroku sądu. Pobierz darmowy wzór wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu w formacie PDF lub DOCX! czytaj dalej
2018-01-04

Wzory pism

Wezwanie do zapłaty - wzór z omówieniem

Wezwanie do zapłaty jest pismem kierowanym do nierzetelnego kontrahenta w celu odzyskania należności. Dowiedz się, jak je prawidłowo sporządzić. czytaj dalej
2017-07-05

Wzory pism

Czynny żal - oświadczenie o popełnieniu czynu zabronionego - wzór z omówieniem

czynny żal Tym, co może uratować przedsiębiorcę przed negatywnymi konsekwencjami spóźnień w płatnościach, jest instytucja czynnego żalu. Sprawdź, jak sporządzić takie oświadczenie! czytaj dalej
2017-06-30

Wzory pism

Podanie o praktyki - wzór z szerokim omówieniem

Podanie o praktyki - wzór Większość młodych ludzi swoją karierę zawodową zaczyna od odbycia praktyk. Warto postarać się, żeby podanie o praktyki zostało napisane jak najlepiej. Przekonaj się, jak powinno wyglądać oraz pobierz darmowy wzór podania w dwóch formatach PDF i DOCX! czytaj dalej
2017-02-10

Wzory pism

Wyjaśnienie przyczyn korekty deklaracji VAT - wzór z omówieniem

Wyjaśnienie przyczyn korekty deklaracji VAT - korzyści z dobrowolnej korekty W przypadku zidentyfikowania błędów we wcześniej złożonym rozliczeniu podatkowym, podatnikowi przysługuje prawo do złożenia korekty deklaracji, do której załączyć można wyjaśnienie przyczyn korekty deklaracji VAT. Przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2017-01-11

Wzory pism

Ostateczne wezwanie do zapłaty - wzór z omówieniem

Ostateczne wezwanie do zapłaty - wzór Ostateczne wezwanie do zapłaty sporządza się w celu wyegzekwowania zaległych należności od dłużnika. Jest to proste pismo, które zawiera kluczowe informacje i żądania jakie wysuwamy. W tekście dowiesz się, jak je prawidłowo napisać! czytaj dalej
2016-12-31

Wzory pism

Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury - wzór z omówieniem

Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury - doc i pdf Likwidując działalność gospodarczą przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury. Co powinien zawierać taki dokument? Dowiedz się, czytając nasz artykuł. Pobierz darmowy wzór zawiadomienia w formacie doc i pdf! czytaj dalej
2016-12-29

Wzory pism

Podanie o staż - wzór z omówieniem

Podanie o staż - co powinno zawierać Staż jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla świeżo upieczonych absolwentów szkół wyższych bądź osób studiujących. Czy wiesz, kto może ubiegać się o staż oraz jak napisać podanie o staż? Sprawdź! Do pobrania darmowy wzór w formacie DOC i PDF! czytaj dalej
2016-10-22

Wzory pism

Prośba o odroczenie terminu płatności faktury - wzór z omówieniem

prośba o odroczenie terminu płatności Przedsiębiorca, który ma problem z płynnością finansową i nie jest w stanie uregulować zobowiązania wobec kontrahenta, może wystosować do niego prośbę o zmianę terminu. Pobierz za darmo wniosek o odroczenie terminu płatności faktury w formacie PDF i DOC! czytaj dalej
2016-10-21

Wzory pism

Wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego - wzór z omówieniem

Wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego - wzór z omówieniem Wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego jest dokumentem sporządzanym przez właściciela znaku. Sprawdź, jakie elementy powinien zawierać i pobierz darmowy wzór wezwania do zaprzestania naruszania znaku towarowego w formacie DOCX oraz PDF! czytaj dalej
2016-10-21

Wzory pism

Zawiadomienie ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu - wzór z omówieniem

Zawiadomienie ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu - wzór z omówieniem Zawiadomienie ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu może być postawą do wypowiedzenia umowy OC samochodu. Przeczytaj i dowiedz się więcej! Do pobrania darmowy wzór zawiadomienia o wyrejestrowaniu pojazdu w formacie DOCX oraz PDF! czytaj dalej
2016-10-21

Wzory pism

Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego - wzór z omówieniem

Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego - wzór z omówieniem Czy wiesz, kto może złożyć wniosek o wznowienie postępowania podatkowego i w jaki sposób następuje wznowienie postępowania. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej. Do pobrania darmowy wzór w formacie DOCX oraz PDF. czytaj dalej
2016-10-19

Wzory pism

Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku - wzór z omówieniem

Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku Ordynacja podatkowa wskazuje, że nadpłatę podatku powinno się zaliczyć na poczet zaległości podatkowych. Czasem konieczna jest do tego prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku. Pobierz jej darmowy wzór w formacie PDF i DOC! czytaj dalej