Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Wzory pism

2017-01-11

Wzory pism

Ostateczne wezwanie do zapłaty - wzór z omówieniem

Ostateczne wezwanie do zapłaty - wzór Ostateczne wezwanie do zapłaty sporządza się w celu wyegzekwowania zaległych należności od dłużnika. Jest to proste pismo, które zawiera kluczowe informacje i żądania jakie wysuwamy. W tekście dowiesz się, jak je prawidłowo napisać! czytaj dalej
2016-12-31

Wzory pism

Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury - wzór z omówieniem

Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury - doc i pdf Likwidując działalność gospodarczą przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury. Co powinien zawierać taki dokument? Dowiedz się, czytając nasz artykuł. Pobierz darmowy wzór zawiadomienia w formacie doc i pdf! czytaj dalej
2016-10-22

Wzory pism

Prośba o odroczenie terminu płatności faktury - wzór z omówieniem

prośba o odroczenie terminu płatności Przedsiębiorca, który ma problem z płynnością finansową i nie jest w stanie uregulować zobowiązania wobec kontrahenta, może wystosować do niego prośbę o zmianę terminu. Pobierz za darmo wniosek o odroczenie terminu płatności faktury w formacie PDF i DOC! czytaj dalej
2016-10-21

Wzory pism

Wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego - wzór z omówieniem

Wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego - wzór z omówieniem Wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego jest dokumentem sporządzanym przez właściciela znaku. Sprawdź, jakie elementy powinien zawierać i pobierz darmowy wzór wezwania do zaprzestania naruszania znaku towarowego w formacie DOCX oraz PDF! czytaj dalej
2016-10-21

Wzory pism

Zawiadomienie ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu - wzór z omówieniem

Zawiadomienie ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu - wzór z omówieniem Zawiadomienie ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu może być postawą do wypowiedzenia umowy OC samochodu. Przeczytaj i dowiedz się więcej! Do pobrania darmowy wzór zawiadomienia o wyrejestrowaniu pojazdu w formacie DOCX oraz PDF! czytaj dalej
2016-10-21

Wzory pism

Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego - wzór z omówieniem

Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego - wzór z omówieniem Czy wiesz, kto może złożyć wniosek o wznowienie postępowania podatkowego i w jaki sposób następuje wznowienie postępowania. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej. Do pobrania darmowy wzór w formacie DOCX oraz PDF. czytaj dalej
2016-10-19

Wzory pism

Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku - wzór z omówieniem

Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku Ordynacja podatkowa wskazuje, że nadpłatę podatku powinno się zaliczyć na poczet zaległości podatkowych. Czasem konieczna jest do tego prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku. Pobierz jej darmowy wzór w formacie PDF i DOC! czytaj dalej
2016-10-12

Wzory pism

Wypowiedzenie umowy najmu - wzór z omówieniem

wypowiedzenie umowy najmu - wzór Umowa najmu, zawarta na czas nieokreślony, może zostać wypowiedziana w każdej chwili, a ta na czas określony - tylko, gdy strony przewidziały to w umowie. Dowiedz się, jak napisać wypowiedzenie umowy najmu i pobierz darmowe wzory w formacie PDF i DOC! czytaj dalej
2016-10-11

Wzory pism

Czynny żal - wzór ze szczegółowym omówieniem

czynny żal -wzór Za zaniedbanie jednego z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, czyli płacenia podatków, grożą konsekwencje prawne. Aby uniknąć kary, może skorzystać z czynnego żalu. Dowiedz się, jak skonstruować czynny żal i pobierz darmowy wzór w formacie PDF i DOC! czytaj dalej
2016-09-28

Wzory pism

Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS - wzór z omówieniem

rozłożenie na raty zaległych składek zus ZUS oferuje przedsiębiorcom pewne udogodnienia, między innymi możliwość rozłożenia na raty zaległych składek ZUS. Dowiedz się, jak skonstruować wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC! czytaj dalej
2016-06-13

Wzory pism

Zgoda na publikację wizerunku pracownika - wzór z omówieniem

zgoda na publikację wizerunku pracownika - darmowy wzór Zdjęcie lub nagranie pracownika zawiera jego dane osobowe, pracodawca nie może więc nimi swobodnie rozporządzać - musi uzyskać pozwolenie podwładnego. Jak wygląda zgoda na publikację wizerunku pracownika? Sprawdź i pobierz darmowy wzór w PDF lub DOC! czytaj dalej
2016-04-30

Wzory pism

Zawiadomienie o zmianie adresu w trakcie postępowania podatkowego - wzór z omówieniem

Zawiadomienie o zmianie adresu w trakcie postępowania podatkowego Jesteś podatnikiem wobec którego toczy się postępowanie podatkowe? Planujesz zmianę adresu, ale nie wiesz, czy istnieje konieczność informowania o tym? Pobierz zawiadomienie o zmianie adresu w trakcie postępowania podatkowego w formacie pdf bądź docx! czytaj dalej
2016-02-19

Wzory pism

Wniosek o urlop wypoczynkowy - wzór z omówieniem

wniosek o urlop wypoczynkowy Przepisy kodeksu pracy nie narzucają formy udzielenia urlopu wypoczynkowego, jednak przyjęto, że pracownik powinien złożyć wniosek o jego udzielenie. Sprawdź, co powinien zawierać wniosek o urlop wypoczynkowy i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC czytaj dalej
2016-02-19

Wzory pism

Oświadczenie o kompensacie - wzór z omówieniem

Oświadczenie o kompensacie - wzór w formacie doc i pdf Przedsiębiorcy mogą rozliczać wzajemne należności i zobowiązania za pomocą kompensaty. Umożliwia ona bezgotówkowe rozliczenia przy braku płynnych środków płatniczych. Pobierz bezpłatne oświadczenie o kompensacie w formacie pdf lub doc. Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2016-01-07

Wzory pism

Wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej - wzór z omówieniem

Wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej - wzór W przypadku gdy ze względu na zdarzenia losowe przedsiębiorca nie jest w stanie zapłacić zaległości wobec urzędu skarbowego, może ubiegać się o odroczenie terminu zapłaty. Pobierz za darmo wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej! czytaj dalej
2015-08-21

Wzory pism

Skarga na naruszenie zbiorowych interesów konsumentów - wzór z omówieniem

skarga na naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Skarga na naruszenie zbiorowych interesów konsumentów to prawo konsumenta, który podejrzewa sprzedawcę o stosowanie nieuczciwych praktyk. Co powinna zawierać skarga i gdzie należy ją zgłosić? Sprawdź i pobierz darmowy wzór skargi w formacie pdf i docx! czytaj dalej
2015-07-07

Wzory pism

Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności - wzór z omówieniem

Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności Przedsiębiorca ma możliwość przekazania prywatnego majątku na potrzeby swojej firmy. Dowiedz się, jak poprawnie skonstruować oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC! czytaj dalej