0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podanie o urlop bezpłatny - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Podanie o urlop bezpłatny sporządza pracownik. Urlop bezpłatny jest przerwą w wykonywaniu pracy i jak sama nazwa wskazuje pracownik, przebywając na nim, nie otrzymuje za ten czas wynagrodzenia. Okres przebywania na urlopie nie wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może zgodzić się na udzielenie mu urlopu bezpłatnego

Pobierz darmowy wzór podania o urlop bezpłatny w formacie PDF i DOCX!

Do pobrania:

Wniosek o urlop bezpłatny.pdf
Wniosek o urlop bezpłatny.docx

Kiedy wnioskodawcą jest sam pracodawca

Zgodnie z art. 1741 k.p. za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Podanie o urlop bezpłatny - co powinno zawierać?

Wypełniając podanie o urlop bezpłatny, należy zamieścić następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby ubiegającej się o urlop, 
  • datę i miejsce sporządzenia wniosku,
  • dane firmy,
  • prośbę o udzielenie urlopu bezpłatnego,
  • termin, w jakim pracownik chciałby skorzystać z urlopu bezpłatnego,   
  • uzasadnienie - pracownik może wskazać przyczyny, z powodu których ubiega się o urlop bezpłatny. Przepisy jednak nie wymagają, by pracownik uzasadnił swoją prośbę,
  • podpis osoby składającej wniosek.

Długość przebywania na urlopie bezpłatnym nie podlega żadnym ograniczeniom. W sytuacji  terminu dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

Przygotowany wniosek należy podpisać i przedstawić przełożonemu. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, pracownik może udać się na urlop bezpłatny.

Urlop bezpłatny a ubezpieczenie zdrowotne

Pracownik, przebywając na urlopie bezpłatnym, nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. W okresie trwania urlopu pracodawca nie przekazuje do ZUS-u składek na te ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego pracownik traci prawo do świadczeń po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu. Po tym czasie traci możliwość z korzystania z nieodpłatnej  opieki medycznej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów