Poradnik Przedsiębiorcy

Wniosek o urlop wypoczynkowy - wzór z omówieniem

Wniosek o urlop wypoczynkowy - charakterystyka

Przepisy kodeksu pracy nie narzucają wprost formy udzielenia urlopu wypoczynkowego, jednak przyjęto, że pracownik powinien wystąpić z pisemnym wnioskiem o jego udzielenie. Urlop wypoczynkowy przysługuje podwładnemu w roku, w którym nabył do niego prawo. Przepisy kodeksu pracy mówią, że pracownik uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. 

Niestety, samo złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z możliwością skorzystania z urlopu w zaplanowanym przez siebie terminie. Pracodawca musi zaakceptować wniosek i wyrazić zgodę na udzielenie urlopu przez np. podpisanie wniosku o urlop. Dopiero wtedy pracownik może prawnie skorzystać z urlopu. Przeczytaj, co powinien zawierać taki wniosek!

Wniosek o urlop wypoczynkowy - co powinien zawierać?

Wbrew pozorom napisanie wniosku o urlop wypoczynkowy jest bardzo proste i nie wymaga od spisującego specjalistycznej wiedzy na ten temat. W treści wniosku należy podać następujące informacje:

  1. dane osoby ubiegającej się o urlop - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko,

  2. miejsce sporządzenia wniosku,

  3. dane firmy i ewentualnie dane osoby, do której wniosek jest kierowany,

  4. prośba o udzielenie urlopu wypoczynkowego,

  5. termin, w którym pracownik planuje skorzystać z urlopu wypoczynkowego,

  6. liczbę dni roboczych, podczas których pracownik będzie przebywał na urlopie.

  7. podpis osoby składającej wniosek.   

Ważne!

Na wniosku o urlop wypoczynkowy należy wskazać okres nieobecności w przedziale czasowym z dopiskiem ilości dni roboczych przypadających na ten okres. Dni robocze to te, w czasie których pracownik wykonuje pracę, dlatego też, jeżeli jego dniem pracującym jest sobota to dzień ten wlicza się do dni, na które został wykorzystany urlop. Z drugiej strony - jeśli pracownikowi przypada wolny poniedziałek, to nie wlicza się on do wspomnianych dni roboczych.

 

Do pobrania:

pdf
Wzór wniosku o urlop wypoczynkowy .pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Wzór wniosku o urlop wypoczynkowy .doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie