0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak będzie wyglądało rozliczenie zaliczki po zmianach?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nadchodzą zmiany ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Jednej z takich modyfikacji ma być poddane rozliczenie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów lub wykonania usługi. Ustawodawca zapowiada bowiem zrównanie momentów uznania przychodu dla podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego przy otrzymywaniu zaliczek. Ma to dotyczyć sytuacji, gdy podatnicy rejestrują sprzedaż na kasie fiskalnej. Czy wspomniana zmiana będzie wiązała się z korzyściami dla przedsiębiorców?

Rozliczenie zaliczki a obowiązek podatkowy

Obecnie otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów lub wykonania usługi przedsiębiorca jest zobowiązany wykazać wyłącznie na potrzeby podatku od towarów i usług, w rozliczeniu za okres, kiedy pieniądze zostały wpłacone przez nabywcę. Zasada ta wynika z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.

W przypadku podatku dochodowego rozliczenie zaliczki wygląda inaczej. Jak wynika z przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności są kwoty należne, choćby nie zostały otrzymane. Przenosząc tę zasadę na rozliczenie zaliczki, należy podkreślić, iż otrzymane pieniądze nie stanowią w takim wypadku należności, ponieważ dostawa lub usługa nie zostały jeszcze dokonane. Oznacza to, że zaliczka nie stanowi przychodu z działalności.

Przychód taki powstanie dopiero w momencie, gdy dojdzie do dokonania dostawy lub wykonania usługi, nie później jednak niż w dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności przez nabywcę.

Co ważne, zasada ta dotyczy również przedsiębiorców, którzy ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej. W związku z powyższym, po zakończeniu okresu rozliczeniowego są oni zobowiązani do skorygowania przychodu o otrzymane zaliczki, wobec których realizacja zamówienia ma nastąpić w kolejnych okresach.

Rozwiązanie takie jest bardzo niewygodne, powoduje wiele dodatkowych obowiązków (jak prowadzenie dodatkowych ewidencji) oraz może prowadzić do licznych błędów księgowych. Właśnie dlatego ustawodawca postanowił wprowadzić zmiany w zakresie rozliczenia zaliczki na kasie fiskalnej.

Rozliczenie zaliczki - nowy moment powstania przychodu w PIT

W projekcie Ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej znajduje się założenie dotyczące uproszczenia rozliczeń podatkowych, jeżeli otrzymywane przez przedsiębiorców zaliczki podlegają ewidencji na kasie fiskalnej. Do sytuacji takiej dochodzi często np. w przypadku świadczenia usług budowlanych, remontowych, czy też fotograficznych.

W celu ułatwienia rozliczenia zaliczek na kasie ustawodawca planuje zrównać moment powstania obowiązku podatkowego w PIT oraz VAT. Od momentu wejścia w życie omawianych zmian, wykazanie otrzymanej przedpłaty będzie równoznaczne z uzyskaniem przychodu zarówno dla celów podatku dochodowego, jak i podatku od towarów i usług.

 

Ważne!

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż opisana wyżej zasada rozliczenia zaliczki nie będzie obowiązywała wszystkich podatników. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wykazywanie zaliczek w tych samych momentach zarówno dla podatku dochodowego, jak i VAT, będą zobowiązani do poinformowania o tym fakcie urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego.

 

Wspomniany wyżej projekt Ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej został przyjęty przez Radę Ministrów 10 czerwca 2014 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów