Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak będzie wyglądało rozliczenie zaliczki po zmianach?

Nadchodzą zmiany ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Jednej z takich modyfikacji ma być poddane rozliczenie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów lub wykonania usługi. Ustawodawca zapowiada bowiem zrównanie momentów uznania przychodu dla podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego przy otrzymywaniu zaliczek. Ma to dotyczyć sytuacji, gdy podatnicy rejestrują sprzedaż na kasie fiskalnej. Czy wspomniana zmiana będzie wiązała się z korzyściami dla przedsiębiorców?

Rozliczenie zaliczki a obowiązek podatkowy

Obecnie otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów lub wykonania usługi przedsiębiorca jest zobowiązany wykazać wyłącznie na potrzeby podatku od towarów i usług, w rozliczeniu za okres, kiedy pieniądze zostały wpłacone przez nabywcę. Zasada ta wynika z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.

W przypadku podatku dochodowego rozliczenie zaliczki wygląda inaczej. Jak wynika z przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności są kwoty należne, choćby nie zostały otrzymane. Przenosząc tę zasadę na rozliczenie zaliczki, należy podkreślić, iż otrzymane pieniądze nie stanowią w takim wypadku należności, ponieważ dostawa lub usługa nie zostały jeszcze dokonane. Oznacza to, że zaliczka nie stanowi przychodu z działalności.

Przychód taki powstanie dopiero w momencie, gdy dojdzie do dokonania dostawy lub wykonania usługi, nie później jednak niż w dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności przez nabywcę.

Co ważne, zasada ta dotyczy również przedsiębiorców, którzy ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej. W związku z powyższym, po zakończeniu okresu rozliczeniowego są oni zobowiązani do skorygowania przychodu o otrzymane zaliczki, wobec których realizacja zamówienia ma nastąpić w kolejnych okresach.

Rozwiązanie takie jest bardzo niewygodne, powoduje wiele dodatkowych obowiązków (jak prowadzenie dodatkowych ewidencji) oraz może prowadzić do licznych błędów księgowych. Właśnie dlatego ustawodawca postanowił wprowadzić zmiany w zakresie rozliczenia zaliczki na kasie fiskalnej.

Rozliczenie zaliczki - nowy moment powstania przychodu w PIT

W projekcie Ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej znajduje się założenie dotyczące uproszczenia rozliczeń podatkowych, jeżeli otrzymywane przez przedsiębiorców zaliczki podlegają ewidencji na kasie fiskalnej. Do sytuacji takiej dochodzi często np. w przypadku świadczenia usług budowlanych, remontowych, czy też fotograficznych.

W celu ułatwienia rozliczenia zaliczek na kasie ustawodawca planuje zrównać moment powstania obowiązku podatkowego w PIT oraz VAT. Od momentu wejścia w życie omawianych zmian, wykazanie otrzymanej przedpłaty będzie równoznaczne z uzyskaniem przychodu zarówno dla celów podatku dochodowego, jak i podatku od towarów i usług.

 

Ważne!

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż opisana wyżej zasada rozliczenia zaliczki nie będzie obowiązywała wszystkich podatników. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wykazywanie zaliczek w tych samych momentach zarówno dla podatku dochodowego, jak i VAT, będą zobowiązani do poinformowania o tym fakcie urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego.

 

Wspomniany wyżej projekt Ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej został przyjęty przez Radę Ministrów 10 czerwca 2014 roku.