0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przychody cashback zostaną opodatkowane

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Cashback jest rodzajem bonusu pieniężnego, jaki oferują swoim klientom banki w zamian za spełnienie warunków określonych w umowie w związku z użytkowaniem kart płatniczych. Nagroda tego typu spełnia swoje założenie i przyciąga klientów, jednak stanowi również problem na gruncie rozliczenia podatkowego. Okazuje się bowiem, że odmienne stanowiska w tej sprawie zajęły banki i organy podatkowe. W związku z tym ustawodawca postanowił rozwiązać ten problem poprzez nowelizację aktów prawnych - ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych.

Cashback a obecna sytuacja na rynku

Banki oraz fiskus prezentują odrębne stanowiska w kwestii rozliczenia usługi cashback na gruncie podatku dochodowego. Zdaniem instytucji finansowej tego typu przychody nie powinny być opodatkowane. W opozycji stanęły organy podatkowe, uznając tego rodzaju bonus pieniężny za przychód podlegający opodatkowaniu PIT.

Banki swoje stanowisko opierają na art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Zgodnie z zapisem w ustawie za przychody wolne od podatku dochodowego należy uznać:

  • wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, sztuki, dziennikarstwa i sportu,
  • nagrody związane ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Urzędy skarbowe uważają, że cashback (moneyback) stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przychody te pochodzą z innych źródeł, które zostały określone w art. 10 ust. 1 pkt 9:

  • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego,
  • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
  • alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17
  • przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z powyższym bank powinien wystawić dla klienta PIT-8C, by ten mógł rozliczyć podatek od przychodu cashback w zeznaniu rocznym. W praktyce banki tego nie robią, gdyż inaczej interpretują przepisy podatkowe. 

Cashback a nowelizacja prawa podatkowego

Z dniem 1 stycznia 2015 r. uprawomocni się nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z planowanymi zmianami w kwestii rozliczenia przychodów typu cashback będzie obowiązywała norma, zgodnie z którą to banki będą zobligowane do odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19%. Oznacza to, że będą one musiały złożyć roczną deklarację PIT-8AR.

Nowa regulacja prawna na gruncie podatku dochodowego była konieczna, aby rozwiązać spór pomiędzy bankami a fiskusem przy czym ustawodawca maksymalnie uprościł kwestię poboru podatku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów