0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nagrody i premie od banku - rozliczenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Banki prześcigają się w wymyślaniu sposobów na przyciągnięcie i utrzymanie klientów. Jedną z metod jest oferowanie rozmaitych gratyfikacji za założenie i korzystanie z konta w konkretnej instytucji finansowej. To korzystne dla podatników, choć pojawia się pytanie - czy owe nagrody i premie z banku trzeba wykazać jako przychód w zeznaniu podatkowym? Przyjrzyjmy się tej sprawie.

Nagrody i premie z banku - zwolnienie z opodatkowania

Przelane przez bank gratyfikacje - w zależności od ich cech - mogą być nagrodą w konkursie lub nieodpłatnym świadczeniem, przyznanym przez świadczeniodawcę na podstawie realizowanych kampanii promocyjnych. Art. 21 ust. 1 pkt 68 i 68a ustawy o PIT mówią, że w obu przypadkach do pewnego poziomu obowiązuje zwolnienie z podatku. W przypadku przychodów wymienionych w pierwszym z nich granicę stanowi 760 zł jednorazowej wartości nagród i wygranych. Przy nieodpłatnych świadczeniach związanych z promocją i reklamą obowiązek opodatkowania powstaje, gdy ich jednorazowa wartość przekroczy 200 zł pod warunkiem, że świadczenie nie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Kluczowym wyjątkiem są nagrody związane ze sprzedażą premiową, przyznane podatnikowi w powiązaniu z prowadzoną przez niego działalnością. W tej sytuacji świadczenie - niezależnie od wysokości - może być zakwalifikowane jako przychód z tej działalności. Wtedy podatnik jest zobowiązany do zewidencjonowania i opodatkowania otrzymanej kwoty. Kolejne odstępstwo dotyczy nieodpłatnych świadczeń związanych z działaniami marketingowymi - gdy są przekazywane pracownikowi świadczeniodawcy bądź osobie związanej z nim stosunkiem cywilnoprawnym. Wówczas bank musi uiścić zaliczkę na PIT i wystosować dla podatnika PIT-8C.

A co jeśli wartość jednorazowej nagrody dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności, będzie większa niż 760 złotych? Wówczas trzeba uiścić 10% podatku od całkowitej wartości nagrody. Płatnikiem jest bank - i to on musi przesłać właściwe deklaracje do nabywcy i do US. Po odprowadzeniu 10% podatku od premii pieniężnej należy ją o ten podatek obniżyć. Gdy mowa o nagrodach rzeczowych - płatnik (bank) powinien poczekać z ich wydaniem, aż podatnik (świadczeniobiorca) wpłaci mu kwotę podatku.

Nagrody i premie z banku - sprzedaż premiowa i nieodpłatne świadczenie

Czas przyjrzeć się dwóm kluczowym pojęciom - sprzedaży premiowej oraz nieodpłatnemu świadczeniu. Ich definicji na próżno szukać w prawie podatkowym - trzeba sięgnąć po interpretacje indywidualne i wyroki sądowe. Zgodnie z nimi, sprzedaż premiowa to sprzedaż będąca dodatkowym świadczeniem, poza podstawową sprzedażą realizowaną na rzecz kupującego. Co ważne, sprzedaż produktu w obniżonej cenie (np. 99 groszy) nie jest sprzedażą premiową. Są nią za to różnorakie nagrody pieniężne lub rzeczowe (premia, gratisowa usługa, bon).

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009, sygn. IPPB4/415-399/09-4/PJ

“(sprzedaż premiowa - przyp. redakcji) jest traktowana jako odmiana zwykłej sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 535 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W praktyce przyjmuje się, iż sprzedaż premiowa związana jest z publicznym przyrzeczeniem nagrody na równych prawach dla każdego uczestnika, który spełni warunki regulaminu ogłoszone publicznie przez organizatora sprzedaży. Taka sprzedaż powinna charakteryzować się istnieniem ścisłego związku pomiędzy przekazaniem nagrody, a faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię promocyjnego towaru, oraz powinna mieć gwarancję otrzymaniu premii po spełnieniu ustalonych warunków. Zgodnie z praktyką wypracowaną przez władze skarbowe, sprzedaż premiowa jest akcją promocyjną z nagrodami, w której warunkiem przyznania nagrody jest zakup towaru (lub usługi) objętego tą promocją“

Pojęcie nieodpłatnego świadczenia również nie ma swojej definicji w ustawie o PIT - tutaj również trzeba wesprzeć się interpretacjami i orzecznictwem. I tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 6 lutego bieżącego roku (sygn. akt I SA/Gl 1011/13) wydawał wyrok, w którym zdefiniowano nieodpłatne świadczenia jako "niewymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne". Sąd przyjął zatem, że świadczeniem takim jest takie zdarzenie, którego efektem jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby.

Podsumowując, nagrody i premie z banku nie wiążą się z obowiązkiem wykazania ich w deklaracji rocznej - wyjątkiem jest sytuacja, gdy świadczenia przekraczają ustalone granice. Wtedy trzeba odpowiednią kwotę wpisać do zeznania - na podstawie PIT-8C. Wyjątek występuje również wtedy, gdy nieodpłatne świadczenie otrzymuje się od płatnika, który pozostaje z nami w stosunku pracy lub w stosunku cywilnoprawnym. To samo występuje, kiedy nagrodę otrzymuje osoba prowadząca działalność - i owa nagroda z nią jest związana. Wtedy trzeba kwotę wykazać w gronie przychodów z działalności.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów