0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć zakupioną używaną maszynę?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Używane maszyny są dużo tańsze

Ze względu na szybko zmieniające się realia rynku, przedsiębiorcy często zamiast inwestować w nowe środki trwałe decydują się na zakup używanych. Po pierwsze dlatego, że są tańsze, po drugie, że może się okazać, iż dany środek trwały nie przyniesie spodziewanych korzyści, bądź postępujące zmiany i nowe technologie zmuszą firmę w relatywnie krótkim czasie do kolejnych inwestycji. Jednym z takich środków trwałych może być np. używana maszyna. Jak zatem rozliczyć taki zakup?

Rozliczenie zakupu używanej maszyny

Jeżeli zakupiona używana maszyna spełnia warunki uznania jej za środek trwały, to rozliczenie jej zaczyna się od wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i ustalenia  wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Odpisy księguje się od miesiąca następującego po miesiącu przekazania jej do użytkowania.

Ustalenie wartości początkowej maszyny

Amortyzacji należy dokonywać od wartości początkowej, co w przypadku zakupionych środków trwałych używanych oznacza cenę ich nabycia powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Jaka stawka amortyzacyjna?

W przypadku nabycia używanych środków trwałych istnieje możliwość ustalenia indywidualnej, podwyższonej stawki amortyzacji. Jeśli podatnik chce z takiej możliwości skorzystać, musi w przypadku kontroli udowodnić, iż zakupiony środek trwały przed wprowadzeniem do ewidencji był użytkowany przez co najmniej okres 6 miesięcy oraz pamiętać, że okres amortyzacji dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji, gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25.000 zł, nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów