0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kredyt studencki - kapitał przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zaskakująco mało uczniów szkół wyższych decyduje się na skorzystanie z kredytu studenckiego. Dlaczego zaskakująco? Nie dość, że kredyt studencki to najtańszy kredyt na rynku, to można jeszcze na nim zarobić.

Kredyt studencki - zasady udzielania

Kredyt studencki mogą otrzymać studenci i doktoranci studiów wyższych, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25 lat. Nie ma znaczenia, czy uczelnia jest uczelnią publiczną czy prywatną ani to, czy studiuje się w trybie stacjonarnym czy zaocznym.

Kredyt mogą otrzymać ci, których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2017/2018 dochód studenta uprawniający do otrzymania kredytu wynosił 2 500 zł netto na osobę.

Wniosek o udzielenie kredytu student składa w wybranym oddziale banku. Do wniosku student ma obowiązek dołączyć informację o wysokości miesięcznego dochodu na osobę w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, a sposób jego udokumentowania jest podobny, jak w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne. Do 15 lutego następnego roku bank dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu, umowy muszą zostać zawarte do 31 marca.

Wypłata kredytu następuje co miesiąc w trakcie roku akademickiego, dzięki czemu student uzyskuje łącznie 6 tys. rocznie. W trakcie studiów uczeń nie ponosi żadnych kosztów kredytu. Zaczyna go spłacać dopiero po 2 latach od zakończenia studiów, a czas spłaty jest dwukrotnie wyższy od liczby wypłaconych rat. Do momentu rozpoczęcia spłaty wszystkie odsetki pokrywa Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Jeśli student ukończy z studia w grupie 5% najlepszych absolwentów, może liczyć na umorzenie części kredytu! W takiej sytuacji należy zwrócić się do uczelni o wypełnienie zaświadczenia, w którym odnotuje fakt bycia jednym z najlepszych absolwentów.

Kredyt studencki jako kapitał początkowy

Kredyt studencki jest jedną z tańszych opcji pożyczki na rynku. W dodatku każdy przedsiębiorczy student będzie pamiętał o tym, aby pieniądze te ulokować na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym. Jeżeli nie wykorzysta ich w trakcie studiów, to po ich zakończeniu będzie mógł przeznaczyć je na swój start w dorosłe życie. Bardzo dobrym pomysłem może okazać się pomysł na założenie własnej działalności gospodarczej. Dzięki zgromadzonym środkom absolwent ma zapewniony kapitał początkowy, którego brak jest bez wątpienia głównym problemem początkujących przedsiębiorców. Jeżeli myślimy o założeniu własnej firmy po studiach, warto starać się o kredyt studencki, ponieważ próżno szukać lepszej metody na pozyskanie tak “tanich” pieniędzy bez wykazania się chociażby zdolnością kredytową, której i tak większość studentów zaraz po dyplomie, nie posiada.

Kredyt studencki na rachunku oszczędnościowym

Ile można zyskać na umieszczeniu środków z kredytu studenckiego na rachunku oszczędnościowym? O ile wpłacimy pieniądze na konto oszczędnościowe oprocentowane według stawki 5%, to po 5 latach studiów, zysk z odsetek wyniesie ponad 3 tys. zł. Natomiast, jeżeli po dwóch latach od zakończenia studiów absolwent zdecyduje się w dalszym ciągu nie korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym, może uzyskać nawet 6 tys. Po ponad 8 latach spłaty, jeśli środki dalej pozostałyby na rachunku, a comiesięczna rata wynosiłaby ponad 300 złotych, absolwent może mieć do dyspozycji nawet 11 tys. złotych. Dlatego też warto nie wydawać zgromadzonych pieniędzy (o ile to możliwe) w trakcie studiów na zwykłą konsumpcję.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów