Poradnik Przedsiębiorcy

Czym jest BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej?

BIK to Biuro Informacji Kredytowej, czyli informacje na temat kredytów zaciągniętych przez klientów banków oraz historia ich spłaty. W przypadku, gdy planujemy wciąć pożyczkę lub kredyt, możemy być pewnie, że bank sprawdzi czy i jak spełnialiśmy swoje zobowiązania.

W czym BIK pomaga kredytobiorcom?

Dzięki Biurze Informacji Kredytowej możemy dowiedzieć się, przede wszystkim, czy posiadamy historię kredytową oraz ją sprawdzić co pół roku. Ponadto dostęp do niej można mieć w czasie dogodnym dla siebie, poznać swoją punktową ocenę, nadzorować zgodność danych, zabezpieczyć się przed powzięciem kredytu na swoje nazwisko przez oszusta oraz, gdy tylko zalegamy ze spłatami kredytów, dostaniemy odpowiednie powiadomienie.

Jak długo moje dane pozostają w BIK-u?

Gdy wszelkie zobowiązania są płacone w terminach, Biuro Informacji Kredytowej przetwarza dane od chwili ich przekazania, aż do końca spłat kredytowych. Możemy także wyrazić zgodę, aby po zakończeniu wywiązywania się z zobowiązań kredytowych, pozostawić dane w systemie, które zostaną udostępnione bankom, by te oceniły zdolność kredytową oraz by dowiedzieć się czy kredytobiorca jest sumiennym dłużnikiem. Natomiast jeśli kredytobiorca zwleka z uregulowaniem zobowiązań ponad sześćdziesiąt dni oraz gdy klient nie zgłosi w ciągu trzydziestu dni sprzeciwu wobec zamiaru przetwarzania danych, po ówczesnym poinformowaniu, wówczas jego dane mogą zostać przetwarzane bez jego zgody przez pięć kolejnych lat.

Co to scoring?

Scoring to metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego, a polega na ustaleniu wiarygodności kredytowej kredytobiorcy poprzez porównanie jego profilu z profilami klientów, którzy otrzymali kredyty. Im bliżej jest profilowi klienta do profilów osób, które uzyskały kredyty, tym wyższą ocenę punktową dostanie, a co za tym idzie? Większe prawdopodobieństwo na otrzymanie kredytu.