Poradnik Przedsiębiorcy

Raty kredytu a koszty uzyskania przychodu

Planuję zakup samochodu firmowego. Jednak nie posiadam wystarczających środków pieniężnych i na ten cel zamierzam wziąć kredyt. Czy raty kredytu będę mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Michalina, Kłodzko

 

Kosztami uzyskania przychodu można uznać zgodnie z art. 22 ustawy o PIT - koszty poniesione na osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu, z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23.

Natomiast jak wynika z art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. ustawy - do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się wydatków poniesionych na zaciągnięte kredyty, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych kredytów.

Reasumując, raty kredytu nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. W kosztach będzie mogła Pani ujmować jedynie opłacone odsetki. Natomiast samochód firmowy należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych i poddać amortyzacji. Wówczas Pani kosztem będą comiesięczne odpisy amortyzacyjne.