0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Który miesiąc wskazać jako spadek obrotów gospodarczych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Uchwalona przez rząd tarcza antykryzysowa przewiduje kilka form pomocy dla przedsiębiorców, w związku ze skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa. Spadek obrotów gospodarczych muszą wykazać przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in.:

  • ze wsparcia na ochronę miejsc pracy przyznawanego z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • z dopłat do części wynagrodzeń pracowników (wraz ze składkami ZUS od tych wynagrodzeń),
  • z dopłat do części kosztów działalności gospodarczej, gdy prowadzi ją osoba samozatrudniona.

Czym jest spadek obrotów gospodarczych?

W myśl przepisów, przez spadek obrotów rozumie spadek wartości sprzedanych towarów. Obejmuje to zarówno spadek ilościowy jak i wartościowy. Ustawodawca wymaga, by przedsiębiorcy wykazali, że w ciągu dwóch miesięcy: w okresie od 1 stycznia do dnia poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie, ich obroty spadły w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku. 

Przykład.

Jeżeli przedsiębiorca wskazał, że okres, w którym spadły jego obroty to okres od 15 lutego do 15 kwietnia 2020 r., to do porównania przyjmuje się te same dni w roku 2019 r. Czyli okres od 15 lutego 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r.

Który miesiąc wskazać jako spadek obrotów gospodarczych? 

Przy ustalaniu wielkości spadku przychodów ze sprzedaży należy ustalić go dla dowolnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 2 miesiące żeby móc wyliczyć spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Co będzie brane pod uwagę weryfikując spadek obrotów gospodarczych?

Spadek obrotów gospodarczych weryfikowany będzie na podstawie:

  • deklaracji VAT-7 (gdy podmiot rozlicza się miesięcznie),
  • JPK_VAT (gdy podmiot rozlicza się kwartalnie),
  • oświadczenia zawartego w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych, w tym rachunku zysków i strat (gdy podmiot nie rozlicza się z podatku VAT).
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów