0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kwota wolna od podatku PIT w 2020 r. - warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sporządzane w 2020 r. rozliczenia PIT będą opierały się na nowej skali podatkowej. Ma to wpływ na wysokość opłacanego podatku dochodowego. Również kwota wolna od podatku PIT w 2020 r. będzie inna niż w przypadku roku wcześniejszego. Sprawdź, ile obecnie wynosi kwota wolna od podatku i jak obliczyć PIT w 2020 r.

Kwota wolna od podatku PIT w 2020 r. – podstawowe informacje

Kwota wolna od podatku to limit odnoszący się do sumy, od której przy rozliczeniu PIT nie trzeba odprowadzać podatku. Podstawą do jej wyliczenia jest dochód, czyli uzyskany przychód po odjęciu ponoszonych kosztów.

Kwota wolna od podatku obowiązuje tylko w przypadku przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, które są wykazywane w deklaracji PIT-36 i PIT-37. Nie dotyczy natomiast podatników rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), podatkiem liniowym (PIT-36L), z kapitałów pieniężnych (PIT-38) bądź zbycia nieruchomości (PIT-39).

Od października 2019 r. stawka podatku dochodowego w skali podatkowej została obniżona z 18% na 17% dla dochodów nieprzekraczających wartości 85 528 zł. W związku z tym zmieniła się również najniższa stawka podatkowa oraz kwota zmniejszająca podatek. Dla dochodów przekraczających kwotę 85 528 zł stawka podatku wynosi nadal 32%.

Kwota zmniejszająca podatek w 2020 r. – wartości roczne

W 2020 r. kwota zmniejszająca podatek w zależności od wysokości podstawy opodatkowania wynosi:

 • do kwoty nieprzekraczającej 8000 zł – 1360 zł;
 • powyżej 8000 zł do 13 000 zł – 1360 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną w następujący sposób: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł,
 • powyżej 13 000 zł do 85 528 zł – 525 zł 12 gr,
 • powyżej 85 528 do 127 000 zł – 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę wyliczoną w następujący sposób: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł,
 • powyżej 127 000 zł kwoty zmniejszającej podatek nie stosuje się.

Jak obliczyć kwotę zmniejszającą podatek PIT w 2020 r.?

Do dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2020 r. powinny być stosowane kwoty zmniejszające według nowych, niższych stawek. Stosuje się je do obniżenia kwoty podatku wyliczonej od podstawy opodatkowania, ale jeszcze zanim odejmiemy od niej ulgi podatkowe i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na podstawie zaokrąglenia uzyskanej kwoty do pełnych złotych można obliczyć należny podatek.

Kwota wolna od podatku PIT a ulgi podatkowe

W rozliczeniach za rok 2019 nie zmienia się to, że podatnicy mają prawo do korzystania z rozliczenia ulg podatkowych. Warto sprawdzać, czy ulgi przysługują odliczeniu, bowiem im wyższą kwotę ulg wykorzystamy, tym wyższa może być kwota zmniejszająca podatek, a w efekcie zmniejszy się podatek dochodowy do zapłaty za dany rok.
Z ulg można skorzystać m.in. w przypadku:

 • darowizn charytatywnych,
 • darowizn na cele edukacji zawodowej,
 • darowizn na cele krwiodawstwa,
 • opłaconych składek ZUS za podatnika bądź osobę współpracującą,
 • wydatków na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,
 • wydatków na rehabilitację,
 • korzystania z sieci Internet (do 760 zł rocznie),
 • termomodernizacji,
 • działalności badawczo-rozwojowej.

Kwota wolna od podatku a rozliczenie wspólne z małżonkiem

Jednym ze sposobów na zmniejszenie podatku dochodowego jest wspólne rozliczenie z małżonkiem. Takie rozwiązanie będzie korzystne w przypadku, gdy:

 • jeden z małżonków nie ma żadnych zarobków,
 • jeden z małżonków nie ma żadnych zarobków lub uzyskuje zarobki opodatkowane podatkiem w wysokości 18%, natomiast drugi z małżonków jest obowiązany do opłacania podatku w wysokości 32%.

W takiej sytuacji małżeństwo może obniżyć wspólny dochód poprzez rozliczenie w niższym przedziale skali podatkowej, a ponadto odliczając wyższą kwotę zmniejszającą podatek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów