Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem a przekroczenie progu podatkowego

W czwartym kwartale z prowadzonej działalności osiągnę dochody w wysokości ponad 86.000 zł. Ponieważ rozliczenia rocznego będę dokonywać z małżonką to pierwszego progu w rzeczywistości nie przekroczę. Jednak zastanawia mnie sposób wyliczania i opłacania zaliczki na podatek dochodowy za IV kwartał. Uzyskując dochód z działalności w wysokości przekraczającej próg podatkowy płaci się 32% podatku od nadwyżki. Zatem, czy sam muszę śledzić swoje przychody i przychody żony oraz kontrolować kiedy odprowadzić podatek w wysokości 17%, a kiedy 32%? Jak wygląda rozliczenie wspólnie z małżonkiem zeznania rocznego?

Filip, Międzychód

 

Zgodnie z art. 6 ustawy o PIT rozliczenie wspólnie z małżonkiem jest możliwe gdy:

  • współmałżonkowie pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
  • posiadają wspólność majątkową,
  • dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych.

Po spełnieniu powyższych warunków wspólne rozliczenie małżonków jest możliwe jednak co do zasady można tego dokonać dopiero w zeznaniu rocznym.

Do pobrania:

pdf
Wspólne rozliczenie małżonków w zeznaniu rocznym - broszura KIS.pdf druk do ręcznego wypełnienia

Co za tym idzie, w zaliczce na podatek dochodowy z prowadzonej działalności opłacanej do 20 stycznia za IV kwartał 2020 roku musi Pan ująć wyłącznie dochody z działalności. Jeżeli przekroczą one pierwszy próg podatkowy (85.528 zł) to co do zasady powinien Pan od nadwyżki odprowadzić 32% podatku. Po sporządzeniu zeznania rocznego gdzie będzie Pan rozliczał się wspólnie z małżonką nastąpi ewentualne wyrównanie kwoty zapłaconego podatku.

Złożenie zeznania rocznego do 20 stycznia 2020 roku nie zwalnia Pana z obowiązku zapłaty ostatniej zaliczki na podatek dochodowy ponieważ terminem od którego zeznania roczne uznawane są za przyjęte przez urząd jest dzień 15 lutego.

Rozliczenie zeznania rocznego wspólnie z małżonką w systemie wFirma.pl

W celu rozliczenia zeznania rocznego wspólnie z małżonką w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA PODATKU DOCHODOWEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH (PIT 36). Po wprowadzeniu i zweryfikowaniu danych potrzebnych do wygenerowania zeznania rocznego należy wybrać także sposób opodatkowania zeznania rocznego:

  • wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy lub
  • wspólnie z małżonkiem zgodnie z wnioskiem o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem - jak wygenerować zeznanie roczne w systemie wfirma.pl?

Więcej na temat generowania zeznania rocznego w systemie wFirma.pl znajduje się w artykule: Zeznania roczne przedsiębiorcy - jak sporządzić?