0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kwota wolna od podatku a działalność gospodarcza w 2024 roku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kwota wolna od podatku to kwota dochodu, która nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Jej wysokość uzależniona jest od wysokości osiągniętego przez podatnika dochodu. Dopiero nadwyżka od tej wartości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak pamiętać, że nieprzekroczenie kwoty wolnej od podatku nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia deklaracji rocznej.

Kwota wolna od podatku - dla kogo?

Kwota wolna od podatku przysługuje wyłącznie tym podatnikom, których dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Z preferencji podatkowej nie będą mogli zatem skorzystać ryczałtowcy oraz przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową lub podatkiem liniowym. Jeśli podatnik uzyskuje dochody z kilku źródeł, które opodatkowane są różnymi sposobami, np. ryczałtem oraz według skali, również może skorzystać z odliczenia kwoty wolnej od podatku, ale wyłącznie za dochód rozliczany według skali.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy w 2024 roku.

Wysokość stawki podatku oraz prawo do ujęcia kwoty zmniejszającej podatek zależy od wysokości dochodu.

Podstawa obliczenia podatku:

Podatek:

do

ponad

120 000 zł

 

12% -  3600 (kwota zmniejszająca podatek)

 

120 000 zł

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

W myśl art. 63 Ordynacji podatkowej kwoty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków, odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa do pełnych złotych.

Działalność gospodarcza i praca na etat

Osoby uzyskujące dochody z dwóch różnych źródeł muszą pamiętać, że przysługuje im tylko jedna kwota wolna od podatku. W przypadku prowadzenia własnej firmy opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz jednoczesnej pracy na etacie podatnik powinien wiedzieć, że kwotę wolną od podatku w pierwszej kolejności należy rozliczyć z tytułu prowadzonej działalności.

W związku z powyższym przedsiębiorca-pracownik powinien zgłosić w zakładzie pracy, iż rezygnuje z prawa do odliczeń kwoty wolnej od podatku przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy odprowadzanej przez pracodawcę.

Obowiązek złożenia deklaracji rocznej

Z obowiązku składania deklaracji rocznej zwolnione są wyłącznie osoby, które w danym roku nie uzyskały żadnych dochodów i jednocześnie nie prowadzą działalności gospodarczej. W związku z tym, nawet jeśli w danym roku podatkowym przedsiębiorca nie osiągnie dochodów przekraczających kwotę wolną od podatku, deklarację do urzędu skarbowego złożyć musi. Przy dochodach nieprzekraczających kwoty wolnej od podatku, podatnik nie zapłaci jednak podatku, a kwota zaliczek na podatek dochodowy odprowadzonych w ciągu roku zostanie mu w całości zwrócona.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy do maja / I kwartału 2022 roku

Wysokość stawki podatku oraz prawo do ujęcia kwoty zmniejszającej podatek zależy od wysokości dochodu.

Podstawa obliczenia podatku:

Podatek:

do

ponad

120 000 zł

 

17% -  5100 (kwota zmniejszająca podatek)

 

120 000 zł

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

W myśl art. 63 Ordynacji podatkowej kwoty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków, odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa do pełnych złotych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów