0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nazwa towaru na paragonie musi być szczegółowa!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Już 1 kwietnia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych. Wśród wielu zmian znalazła się również nowość odnośnie zamieszczanej na paragonie fiskalnym informacji na temat sprzedawanego towaru. Nowy przepis mówi, że ma ona pozwalać na “jednoznaczną identyfikację” przedmiotu transakcji. Regulacja odnośnie tego przepisu zaczęła obowiązywać od 1 października 2013 roku - od tego czasu nazwa towaru na paragonie jest obowiązkowa, dlatego też należy pamiętać o poprawnie wystawionym paragonie.

Nazwa towaru na paragonie 

Znalezienie nazwy towaru pozwalającej na jego jednoznaczną identyfikację, którą da się zaprogramować na posiadanej kasie fiskalnej może sprawić wiele problemów. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać, iż odpowiednie określenie sprzedawanego towaru, poprzez umieszczenie nazwy towaru na paragonie, leży w ich interesie. Nazwy te powinny być na tyle szczegółowe, aby zapewnić podatnikowi bezpieczeństwo w razie kontroli, a więc żeby pozwalały organowi podatkowemu na sprawdzenie, czy podatek od danej sprzedaży został prawidłowo rozliczony. Ponadto wprowadzone przepisy mają umożliwić konsumentowi dokonanie kontroli dokonanych zakupów. 

Należy wspomnieć, iż to przedsiębiorca powinien zatroszczyć się o takie zaprogramowanie kasy fiskalnej, aby na wydawanych przez niego paragonach widniała nazwa towaru spełniająca wymogi określone w przepisach. Co ważne, stanowisko w kwestii umieszczania nazwa towaru na paragonie, zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 16 kwietnia 2013 roku (nr ILPP2/443-141/13-2/MR).

W przytoczonej interpretacji czytamy:

Nazwa towaru lub usługi ma spełniać cele, dla jakich podatnik został zobowiązany do ewidencjonowania obrotu. Sprzedawca jest zobowiązany na paragonie opisać każdy towar (usługę), podać jego nazwę, ale też, nie może być to nazwa bardzo ogólna. Umieszczona na paragonie fiskalnym nazwa towaru winna oznaczać nazwę jednostkową sprzedawanego towaru, a nie określoną grupę asortymentową sprzedawanego towaru, tak aby do każdego towaru możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatkowej i aby użyta nazwa była, co do istoty, zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem, a ponadto by powiązanie tej nazwy z ceną pozwoliło na indywidualne określenie sprzedanego towaru.

Jak wskazano powyżej, sposób przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług określa sam sprzedawca uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów i usług. Przy czym nazwa towaru winna oznaczać nazwę jednostkową sprzedawanego towaru, zatem Wnioskodawczyni zobowiązana jest do szczegółowego określenia nazw towarów na paragonie fiskalnym w celu ich prawidłowej identyfikacji. (…)

Z powołanego wcześniej art. 111 ust. 3a pkt 2 ustawy wynika, że to sprzedawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań aby nazwa towaru lub usługi na paragonie była tak skonstruowana, aby można było na jej podstawie dokładnie określić indywidualnie zakupiony towar lub usługę oraz aby umożliwiała ich właściwe przyporządkowanie do stawki podatku. Oznacza to, że podatnik powinien wystawiać paragony zawierające nazwy towarów na tyle szczegółowe, żeby z jednej strony pozwalały one organowi podatkowemu na weryfikacje prawidłowego rozliczenia podatku, a z drugiej strony zapewniły konsumentowi możliwość kontroli dokonywanych zakupów. Podatnik powinien zadbać o takie zaprogramowanie kasy rejestrującej, aby konsument otrzymywał paragony z konkretnymi nazwami jednostkowymi towarów lub usług, pozwalającymi na ich jednoznaczną identyfikację. (…)

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów