0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nienależnie otrzymane kwoty a przychód z działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy z przedsiębiorców chociaż raz w swojej działalności spotkał się z sytuacją, gdy jego kontrahent zapłacił mu więcej niż powinien lub przez pomyłkę wpłacił dwukrotnie należność za tę samą fakturę. Czy wówczas kwotę tę należy wykazać jako przychód i opodatkować?

Co jest przychodem z działalności?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przy czym u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT.

Kwoty nienależne a przychód

Jak wynika z powyższej definicji, przychodem z działalności są kwoty należne, a więc wynikające z odpowiednich umów, faktur czy podstaw prawnych. A więc, jeżeli kwota przekazana przez kontrahenta stanowi wpłatę nienależną, wówczas nie stanowi ona przychodu z działalności z gospodarczej. W takiej sytuacji podatnik nie uwzględnia jej w ewidencji przychodów z działalności gospodarczej i nie płaci od niej podatku.

Powyższe stanowisko jest prezentowane również przez organy podatkowe, o czym świadczy wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi indywidualna interpretacja o sygn. IPTPB1/415-211/13-2/DS z dnia 25 czerwca 2013 r., gdzie została przedstawiona sprawa, w której:

”Wnioskodawca w lutym 2010 r. otrzymał wpłatę na konto bankowe od kontrahenta z Algerii. Wpłata dotyczyła należności z tytułu eksportu z 2009 r., którą kontrahent już uregulował. Prawdopodobnie przez pomyłkę zapłacił drugi raz. Wnioskodawca nie miał możliwości dokonać zwrotu tej wpłaty z powodu braku kontaktu z kontrahentem, nie miał pewności co do numeru konta, jak i istnienia firmy. Był to nowy kontrahent, transakcja była jednorazowa, a zamówienie na towar złożył telefonicznie. Kontrahent nie dochodził zwrotu należności. W tej sytuacji, mając na uwadze art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca wykazał przychód z tytułu otrzymanej wpłaty w dniu jej otrzymania, tj. w lutym 2010 r. i w zeznaniu rocznym za 2010 r.”.

W związku z powyższym zadano pytanie: “Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił, zaliczając wpłatę od kontrahenta do przychodów z tytułu działalności gospodarczej w momencie jej otrzymania?”.

Organ podatkowy  w odpowiedzi odpowiedział: “Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że otrzymana ponowna wpłata od kontrahenta z Algierii nieprawidłowo została zaliczona przez Wnioskodawcę do przychodów należnych w dacie jej otrzymania. Wpłata ta bowiem miała charakter nienależnego świadczenia, została dokonana bez podstawy, przez kontrahenta, który nie był zobowiązany do jej zapłaty.

Zatem, Wnioskodawca winien dokonać w ww. zakresie korekty przychodów (a tym samym i złożonego zeznania podatkowego), która winna zostać odniesiona wstecz do okresu sprawozdawczego (roku), w którym przychód został pierwotnie zewidencjonowany, a więc w przedmiotowej sprawie korekta winna się odnosić do roku podatkowego 2010”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów