0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć koszty i przychody związane z firmowym kontem bankowym?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dzisiejszych czasach posiadanie konta w banku jest już standardem. Rachunek bankowy przydatny, wygodny, a przy prowadzeniu firmy - niezbędny. Konto bankowe należy bowiem wpisać już podczas zakładania przedsiębiorstwa we wniosku CEIDG-1. Przedsiębiorca może założyć dla potrzeb działalności osobny, firmowy rachunek albo wykorzystywać swoje konto osobiste. Bez względu na to, która opcja zostanie wybrana, w księgowości firmy można - a czasem nawet trzeba - rozliczać przychody i koszty, związane właśnie z rachunkiem bankowym.

Koszty bankowe nie są dokumentowane fakturami czy rachunkami - ich wykaz przedsiębiorca może znaleźć na wyciągu bankowym. Dlatego też zdarza się, że wydatki takie nie są ujmowane w kosztach firmy. Czasem natomiast warto zwrócić na nie uwagę - po podsumowaniu może okazać się, że koszty bankowe mogą stanowić sporą kwotę, która może zmniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Pod pojęciem koszty bankowe można ująć opłatę za prowadzenie rachunku, przelewy czy kartę płatniczą, prowizje za wypłaty w bankomatach należących do innych banków albo wypłaty za granicą, prowizje za transakcje walutowe oraz inne opłaty, jak np. za zaświadczenie o prowadzeniu rachunku.

Dodatkowo w kosztach bankowych można ująć odsetki od kredytów, zaciągniętych w celu finansowania prowadzonej działalności. W tym przypadku konieczne jest jednak pamiętanie, że aby odsetki stały się kosztem, muszą koniecznie być zapłacone. W związku z tym uwzględniając je w swojej książce przychodów i rozchodów przedsiębiorca powinien oprzeć się na rzeczywistych dowodach opłaty, a nie na ustalonym harmonogramie spłaty odsetek. Ponadto, kosztu stanowić nie będą odsetki umorzone ani same raty kredytowe.

Przedsiębiorca wykorzystujący w działalności konto osobiste powinien pamiętać, że nie zawsze wymienione wyżej koszty mogą zostać uznane za firmowe. W takiej sytuacji konieczne będzie rozróżnienie, które kwoty dotyczą rzeczywiście np. przelewów firmowych, a które noszą znamię wydatku osobistego. Takiego rozróżnienia nie musi natomiast dokonywać podatnik, który dla potrzeb swojej działalności założył odrębne, firmowe konto.

Konto bankowe generuje nie tylko koszty - mogą z niego powstawać także przychody. Jeśli bowiem na rachunku zostaną zgromadzone firmowe środki, od których naliczane będą odsetki, to powinny one zostać uznane za przychody z działalności. Podobnie traktowane będą wpływy z programów lojalnościowych czy usług typu money back (cash back).

Jak już wspomniano, koszty i przychody z tytułu konta w banku nie są dokumentowane żadnymi fakturami czy rachunkami. Podstawą księgowania jest w takim wypadku wyciąg bankowy, na którym przedsiębiorca posiada wyszczególnione przepływy pieniężne. W praktyce księgowanie tego typu operacji odbywa się na podstawie wystawianych w firmie dowodów wewnętrznych.

Jak więc widać, konto bankowe to nie tylko - choć przede wszystkim - niezbędne i pomocne do rozliczeń pieniężnych narzędzie. Poprzez gromadzenie majątku na takim koncie, przedsiębiorcy mogą dodatkowo uzyskać przychody. Natomiast ponoszone na jego utrzymanie koszty mogą pomniejszyć przychód do opodatkowania w PIT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów