0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obniżka akcyzy na paliwa to pozorna korzyść dla firm!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku nastąpiła obniżka akcyzy na paliwa na skutek wejście w życie ustawy okołobudżetowej. Zmiana polegająca na obniżeniu stawek akcyzy jest tylko pozorną korzyścią podatkową dla firm, ponieważ jednocześnie Minister Infrastruktury podwyższył stawki opłaty paliwowej od paliw. Sprawdźmy, czy zmiany te będą wpływać na rozliczenie podatkowe przedsiębiorców!

Obniżka akcyzy na paliwa i wyższa opłata paliwowa - o co w tym chodzi?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2020 roku zmieniającym obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 od 1 marca 2020 roku opłata paliwowa wzrośnie o:

  • 17 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami,
  • 17 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,
  • 17 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
Wzrost stawki opłaty paliwowej o 17 zł został wprowadzony w art. 47 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (tzw. ustawa okołobudżetowa).

Ustawa okołobudżetowa o analogiczną kwotę obniżyła stawki akcyzy na paliwa. W uzasadnieniu do projektu czytamy że: “dzięki proponowanym zmianom nastąpi zwiększenie wpływów z opłaty paliwowej i zwiększenie środków Krajowego Funduszu Drogowego oraz Funduszu Kolejowego. Pozwoli to na zrealizowanie większej liczby inwestycji. Przy czym podwyższenie stawki opłaty paliwowej nie wpłynie na podwyższenie cen paliwa, gdyż równocześnie nastąpi obniżenie stawek podatku akcyzowego na paliwa.”

Zmiany w ustawie z dnia 27 października 1997 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym polegają na przesunięciu stawki 17 zł za 1000 l i 1000 kg z podatku akcyzowego na opłatę paliwową.

W niedługim czasie Minister Finansów zapowiedział opublikowanie obwieszczenia w sprawie obniżonych stawek akcyzy, obowiązujących od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

Dodatkowo, na portalu Ministerstwa Finansów znajduje się informacja, że wprowadzone regulacje są neutralne dla cen paliw, zarówno dla producentów, importerów i dystrybutorów paliw, jak i dla kierowców. Dlatego też obniżka akcyzy na paliwa przy jednoczesnym wzroście opłaty paliwowej nie stanowi korzyści podatkowej dla przedsiębiorców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów