0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pieniądze na rozwój gospodarstwa rolnego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020 przewidzianych zostało 8 głównych obszarów, w których można ubiegać się o dofinansowanie. Środki na rozwój gospodarstw rolnych obejmują m.in. premie dla młodych rolników, inwestycje w gospodarstwa położone na terenie Natura 2000 czy na obszarze OSN. Na dotacje mogą również liczyć osoby fizyczne, które myślą o modernizacji i rozwoju gospodarstwa rolnego. Jednorazowa premia będzie w tym wypadku wynosiła 60 tys. zł. Czy łatwo jest otrzymać takie dofinansowanie? Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z finansowego wsparcia?

Środki na rozwój gospodarstwa rolnego – czyli na co?

Premia przyznawana na modernizację małych gospodarstw musi być wykorzystana na realizację następujących celów:

 • zmodernizowania i polepszenia produkcji produktów rolnych o charakterze żywnościowym bądź nieżywnościowym,

 • usprawnienia procesu sprzedaży płodów rolnych, które są wytwarzane w danym gospodarstwie.

Rozwój gospodarstwa rolnego wiąże się ściśle z pojęciem restrukturyzacji. Termin ten definiowany jest przez dokumenty rządowe jako przeprowadzenie znaczących zmian w gospodarstwie rolnym, mających wpływ na wzrost jego konkurencyjności i poprawę rentowności. W wyniku modernizacji właściciel gospodarstwa wdraża także nowoczesne technologie, usprawniające prowadzoną działalność rolną.

Kto może pozyskać dofinansowanie na rozwój gospodarstwa rolnego?

Premię w wysokości 60 tys. zł na rozwój gospodarstwa rolnego może otrzymać osoba fizyczna, prowadząca wyłącznie działalność rolniczą na terenie nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych. Wnioskodawca musi być także ubezpieczony w KRUS jako rolnik. Z dofinansowania nie będą mogły skorzystać osoby fizyczne, prowadzące równolegle działalność gospodarczą. 

Ważne!

Premia na rozwój gospodarstwa rolnego zostanie przyznana wnioskodawcy, który:

 • zajmuje się prowadzeniem działalności rolniczej na terenie RP w celach zarobkowych,

 • posiada gospodarstwo, w którym użytki rolne stanowią co najmniej 1 ha,

 • jest właścicielem gospodarstwa o wartości nieprzekraczającej 10 tys. euro,

 • przygotuje i dołączy do wniosku biznesplan odnoszący się do restrukturyzacji gospodarstwa.

Rozliczanie dofinansowania na rozwój gospodarstwa rolnego

Otrzymane wsparcie finansowe rolnicy powinni odpowiednio rozliczyć. Koszty, jakie zostały poniesione w związku z przeprowadzaniem modernizacji gospodarstwa, należy potwierdzić fakturami oraz rachunkami. Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć poniższe pozycje:

 • budowę budynków, budowli gospodarczych,

 • zakup sprzętu i wyposażenia,

 • inwestycje w sprzęt komputerowy, oprogramowanie,

 • pozyskanie nowych gruntów rolnych,

 • zakup zwierząt hodowlanych,

 • inwestycje w sady, jak i plantacje.

Korzystałeś z innych programów? Nie będziesz mógł skorzystać z premii na rozwój gospodarstwa rolnego

Skorzystanie z programu restrukturyzacji małych gospodarstw nie będzie możliwe, jeśli wnioskodawca w latach 2007-2013 skorzystał z poniższych projektów PROW:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

 • Ułatwianie startu młodym rolnikom,

 • Modernizacja gospodarstw rolnych.

Zobowiązania

Rolnicy, którzy otrzymają premię, przez kolejnych pięć lat będą musieli wywiązywać się z obowiązków, które narzuca na nich program związany z rozwojem gospodarstwa rolnego. Najważniejszym zobowiązaniem jest realizowanie przedłożonego biznesplanu. Beneficjent jest także zobligowany do prowadzenia uproszczonej księgowości najpóźniej od dnia rozpoczęcia wykonywania założeń biznesplanu. Pięcioletni plan działań powinien także doprowadzić do wzrostu ekonomicznej wartości gospodarstwa rolnego do poziomu przynajmniej 10 tys. euro i 20 % wartości przedsiębiorstwa rolnego w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów