0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej przez rolnika - co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma każdy przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jeżeli rolnik jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje sprzedaży na rzecz osób prywatnych, wówczas ma obowiązek rejestrowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Kiedy rolnik jest zwolniony z kasy

Po spełnieniu określonych warunków rolnik może mieć prawo do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie. Minister Finansów w rozporządzeniu w sprawie zwolnień wymienił podatników oraz czynności, wobec których można zastosować zwolnienie z kasy fiskalnej. Decydującym czynnikiem określającym czy rolnik może skorzystać ze zwolnienia z kasy, jest rodzaj sprzedaży, który świadczy oraz jego obrót.

W niektórych przypadkach rolnik ma prawo skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej, czyli ze względu na przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej (rodzaj świadczonej sprzedaży). Czynności wykonywane w ramach prowadzenia działalności przez rolnika, które podlegają zwolnieniu przedmiotowemu z kasy, to:

  • Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)

Z kolei, jeżeli rolnik dokonuje sprzedaży swoich produktów, co jest wykluczone z katalogu czynności podlegających zwolnieniu przedmiotowemu, ma prawo skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej.

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej to zwolnienie ze względu na wysokość osiąganych obrotów z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wysokość limitu uprawniającego do zwolnienia w roku bieżącym wynosi 20 000 zł. Dotyczy on zarówno podatników kontynuujących sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych, jak i rozpoczynających ten rodzaj sprzedaży.

Ważne!

Osoby rozpoczynające sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinny obliczyć limit zwolnienia w proporcji do okresu dokonywania sprzedaży/świadczenia usług dla osób prywatnych w danym roku podatkowym.

Korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej zobowiązuje rolnika do pilnowania limitu uprawniającego to tego rodzaju przywileju.

Przekroczenie limitu zwolnienia z kasy fiskalnej

W przypadku, gdy wartość sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych przekroczy w danym roku limit 20 000 zł, wówczas rolnik traci prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej i powstaje u niego obowiązek posiadania kasy fiskalnej po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty 20 000 zł obrotu. Rolnik ma więc dwa miesiące na to, aby dokonać zakupu i fiskalizacji kasy fiskalnej.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Ministerstwo Finansów, z tytułu zakupu kasy fiskalnej, przewiduje ulgę, z której mogą skorzystać podatnicy. Ulga na zakup kasy fiskalnej wynosi 90% jej wartości, nie więcej jednak niż 700 zł. Czynni podatnicy VAT mogą odliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT. Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT powinni w tym celu złożyć w urzędzie skarbowym stosowny wniosek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów