Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna dla mechanika - czy jest obowiązkowa?

Ministerstwo Finansów cały czas poszerza krąg przedsiębiorców, którzy zobowiązani są do posiadania kasy fiskalnej niezależnie od osiąganego obrotu. Prowadzisz zakład mechaniki pojazdowej? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, czy kasa fiskalna dla mechanika jest obowiązkowa!

Kasa fiskalna dla mechanika - jak jest obecnie?

20 grudnia 2017 roku zaczął obowiązywać nowy projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z tym rozporządzeniem ma miejsce obowiązek posiadania kasy dla mechanika samochodowego.

Kasa fiskalna dla mechanika - jak było do 2015 roku?

Przed wprowadzonymi zmianami przedsiębiorcy posiadający warsztaty samochodowe mieli obowiązek wprowadzenia kasy rejestrującej do działalności w sytuacji, gdy wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych przekroczyła 20 000 zł. Należy także dodać, że korzystanie ze zwolnienia obowiązywało również w sytuacji, gdy do wykonywania napraw samochodowych mechanicy wykorzystywali zakupione przez siebie części. Jeżeli natomiast warsztaty samochodowe zajmowały się nie tylko naprawą z użyciem własnych części, lecz także dostawą akcesoriów i komponentów samochodowych, bezwzględnie musiały posiadać kasę fiskalną niezależnie od osiąganego obrotu.

Przykład 1.

W 2014 roku Jan Kowalski prowadził warsztat samochodowy zajmujący się tylko naprawą pojazdów. W 2013 roku wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie przekroczyła 20 000 zł. Czy Kowalski musiał posiadać kasę rejestrującą?

Jeśli przedsiębiorca prowadzący warsztat samochodowy w 2014 roku nie przekroczył limitu obrotu do 20 000 zł, nie miał obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Przykład 2.

W 2017 roku przedsiębiorca Jan Kowalski otwiera działalność gospodarczą - warsztat samochodowy. Czy ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej mechanicy samochodowi zobowiązani są do posiadania kasy rejestrującej niezależnie od osiąganego obrotu. Zatem podatnik zobowiązany jest do jej posiadania.

Uwaga!

Od 2015 roku kasa fiskalna dla mechanika jest obowiązkowa, niezależnie od tego, czy przekroczyli limit 20 000 zł obrotu, czy też nie.

Kasa fiskalna dla mechanika - ulga na zakup

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, mogą odliczyć wydatek poniesiony na jej zakup w wysokości 90% ceny netto, jednak nie więcej niż 700 zł. Odliczenia wartości zakupu od podatku można dokonać w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym podatnik zaczął używać kasy lub za okresy następujące po nim. Podatnik zwolniony z VAT lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione otrzymuje zwrot tej kwoty na rachunek bankowy.

Aby skorzystać z ulgi na zakup kasy, podatnik musi spełnić wszystkie warunki określone w rozporządzeniu w sprawie odliczeń, czyli:

  • złożyć w urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,

  • rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie,

  • posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Ważne!

Kwota odliczenia wydatku na zakup kasy fiskalnej nie może przekraczać 700 zł.

Podsumowując, od 2015 roku po zmianie przepisów przez Ministerstwo Finansów mechanicy samochodowi zobowiązani są do posiadania kasy fiskalnej bez względu na wysokość osiąganego obrotu. Warto zorientować się przed zakupem sprzętu i możliwością skorzystania z ulgi na zakup kasy. Należy również pamiętać, że kwota odliczenia kosztu na zakup kasy rejestrującej nie może przekraczać 700 zł.