0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dofinansowanie do szkoleń z PARP – krok po kroku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dzisiejszych czasach rozwój firmy jest napędzany rozwojem jej pracowników. Aby zwiększać kompetencje swoich pracowników, należy organizować im szkolenia tematyczne rozwijające ich umiejętności. Często z uwagi na wysokie koszty szkoleń nie każda firma może sobie na nie pozwolić. Naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom przedsiębiorców wychodzi jednak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, oferując dofinansowanie do szkoleń kompetencyjnych. Sprawdźmy, czy i jak można uzyskać dofinansowanie do szkoleń z PARP!

Na czym polega dofinansowanie do szkoleń z PARP

Co roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach prowadzonych programów operacyjnych wpływa na rozwój polskiej gospodarki. W tym celu otrzymywane przez agencję środki finansowe z Unii Europejskiej, funduszy strukturalnych i budżetu państwa są rozdzielane i trafiają do przedsiębiorców w formie dofinansowań, wpływając na rozwój ich firm. Wśród wielu realizowanych przez PARP projektów na szczególne zainteresowanie zasługują dofinansowania do szkoleń kompetencyjnych. Z uwagi na stosunkowo łatwą procedurę i niewygórowane warunki, z tego rodzaju dofinansowania może skorzystać praktycznie każdy przedsiębiorca. Program dofinansowań do szkoleń obecnie jest realizowany na terenie całej Polski z wyłączeniem województwa pomorskiego i mazowieckiego. Z dofinansowania mogą skorzystać zarówno mikro-, małe jak i średnie przedsiębiorstwa, a jego maksymalna wartość (w zależności od podmiotu korzystającego) może wynieść nawet do 80%.

Dofinansowanie do szkoleń z PARP dotyczy szkoleń tematycznych, e-learningowych, kursów zawodowych, a także studiów podyplomowych. Wśród oferowanych usług można skorzystać także z doradztwa, mentoringu oraz coachingu. Szkolenia wymagane prawem, tj. szkolenie BHP czy pierwszej pomocy, nie jest objęte dofinansowaniem. Szczegółowa lista oferowanych w ramach dofinansowania szkoleń znajduje się w tzw. BUR, czyli Bazie Usług Rozwojowych, na stronie PARP. Dostęp do stworzonej przez PARP platformy internetowej jest bezpłatny.

W Bazie Usług Rozwojowych znajdują się usługi szkoleniowe i doradcze zarówno objęte dofinansowaniem, jak i odpłatne. Chcąc skorzystać z dofinansowania, należy zwracać uwagę, czy wybrana przez nas usługa jest nim objęta.

W przypadku, gdy w BUR przedsiębiorca nie znajdzie potrzebnego szkolenia, wówczas może wystawić ogłoszenie. W ten sposób istnieje prawdopodobieństwo otrzymania oferty odpowiadającej jego oczekiwaniom.

Jakie dofinansowanie do szkoleń można uzyskać?

Dofinansowanie do szkoleń z PARP nie jest jednakowe dla każdej firmy, nawet w przypadku korzystania z takiej samej usługi szkoleniowej czy doradczej. Wysokość udzielanej pomocy finansowej jest bowiem uzależniona od wielkości danej firmy. Ogólnie przyjęto trzy stawki dofinansowania:

  • 50% – dla przedsiębiorstw średnich, których roczny obrót nie przekracza kwoty 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro, posiadających mniej niż 250 pracowników,

  • 70% – dla przedsiębiorstw małych, których roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro, posiadających mniej niż 50 pracowników,

  • 80% – dla mikroprzedsiębiorstw, których roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro, posiadających mniej niż 10 pracowników.

Ponadto przewidziano także możliwość zwiększenia wartości dofinansowania (nie więcej niż 80%) dla małych i średnich przedsiębiorstw, w przypadku gdy szkolenia zapewnią między innymi: podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym także osób powyżej 50. roku życia czy posiadających niskie kwalifikacje zawodowe, a branża przedsiębiorstwa będzie kluczowa dla rozwoju całego regionu.

Dofinansowanie do szkoleń z PARP obejmuje wyłącznie oferty wyselekcjonowanych firm szkoleniowych, których usługi charakteryzują się wysoką jakością.

Jak otrzymać dofinansowanie do szkoleń z PARP?

Mimo że środki finansowe przyznawane w związku z dofinansowaniem są rozdzielane przez PARP, wszelkie formalności w tym zakresie załatwia się z tzw. Operatorami Podmiotowego Systemu Finansowania. Są nimi instytucje, których zadaniem jest właśnie rozdzielanie środków na dofinansowanie do szkoleń z PARP na podstawie otrzymanych wniosków. Każdy region lub województwo posiada własne instytucje wyznaczone do tego celu.

Procedura otrzymania dofinansowania różni się nieznacznie od siebie w zależności od rodzaju świadczonej usługi szkoleniowej. Wyróżniamy więc szkolenia otwarte, których oferty są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych w BUR użytkowników oraz szkolenia dedykowane, czyli takie, które nie znajdują się w bazie i zostały przygotowane specjalnie na potrzeby danego przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy przedmiotem dofinansowania będzie szkolenie otwarte, procedura wygląda następująco:

  1. Po wyszukaniu w Bazie Usług Rozwojowych interesującego szkolenia przedsiębiorca udaje się do Operatora Regionalnego celem złożenia wniosku zgłoszeniowego i podpisania umowy o dofinansowanie. Na tym etapie beneficjent dowiaduje się, na jakie dofinansowanie do szkoleń z PARP może liczyć. Wnioski zgłoszeniowe znajdują się bezpośrednio na stronach Operatorów Regionalnych. W zależności od operatora są one przyjmowane w określonych terminach lub przez cały rok.

  2. Po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy z operatorem należy dokonać rejestracji na platformie BUR. Rejestracji można dokonać jako osoba fizyczna lub jako firma widniejąca w bazie jako Użytkownik Instytucjonalny. W przypadku, gdy na szkolenie będą delegowani pracownicy, każdy z nich musi utworzyć własne konto użytkownika i dołączyć do profilu Użytkownika Instytucjonalnego. Ponadto przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą muszą założyć dwa konta: jedno jako użytkownik i jedno jako Użytkownik Instytucjonalny. Wówczas, kierując „siebie” na szkolenie, przedsiębiorca musi dodać swojego użytkownika do Użytkownika Instytucjonalnego jako „pracownik”. Po dokonaniu rejestracji można przejść do zapisania na wybrane szkolenie.

  3. Następnie po dokonaniu wszelkich formalności przychodzi czas na szkolenie oraz jego ocenę.

  4. Po odbyciu szkolenia jego koszty są pokrywane przez przedsiębiorcę z jego własnych środków.

  5. Na koniec należy skontaktować się z Operatorem i przedstawić dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia, na których podstawie przedsiębiorca otrzyma określoną w umowie refundację.

W przypadku usług dedykowanych nie będą one widoczne w BUR. Po dopełnieniu wszelkich formalności firma oferująca usługę dedykowaną dodaje użytkownika samodzielnie. Pozostałe etapy są realizowane w taki sam sposób, jak w przypadku usług otwartych.

Środki przyznawane w ramach refundacji mogą mieć formę gotówkową lub formę bonów, wszystko jest uzależnione od danej usługi szkoleniowej oraz Operatora. W przypadku rozliczania w formie bonów, po podpisaniu umowy beneficjent wykupuje określoną liczbę bonów, którymi później płaci firmie szkoleniowej. Po realizacji usługi wartość wykupionych przez przedsiębiorcę bonów jest zwracana przez Operatora.

Jak widać, dofinansowanie do szkoleń z PARP stanowi korzystną alternatywę stałego podnoszenia kwalifikacji, nie tylko pracowników, lecz także pracodawców, przy niewielkim nakładzie finansowym. Sama procedura przyznawania środków z PARP nie jest skomplikowana, warto więc już dziś zaznajomić się z ofertami usług szkoleniowych znajdującymi się w Bazie Usług Rozwojowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów