0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestracja podatników zwolnionych z opodatkowania w systemie MOSS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Procedura MOSS nie jest już dużą nowością dla podatników. Ci, którzy świadczą usługi objęte nową procedurą unijną, zdążyli zapoznać się z zasadami ją regulującymi. W dalszym ciągu wątpliwości mają podatnicy, którzy są zwolnieni z VAT, a według unijnych regulacji i tak mają obowiązek podporządkować się zmianie miejsca świadczenia usług. Jakie skutki niesie ze sobą rejestracja podatników zwolnionych z opodatkowania w systemie MOSS? Czy podatnicy zwolnieni z VAT tracą prawo do korzystania ze zwolnienia? Szczegóły w artykule!

System MOSS

MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi, to uproszczenie rozliczania VAT dla podatników świadczących usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze na rzecz konsumentów z krajów na terenie Unii Europejskiej. Z początkiem 2015 roku weszła w życie nowa dyrektywa unijna, która nakłada na przedsiębiorców świadczących wymienione usługi obowiązek opodatkowania ich w kraju konsumpcji. Innymi słowy, usługodawca powinien nie tylko zastosować zagraniczne stawki VAT, lecz także przestrzegać zagranicznych przepisów podatkowych.

Opodatkowanie odbywa się na zasadach konkretnych krajów Wspólnoty, w związku z tym krajowe regulacje w ogóle nie mają zastosowania, m.in. wiele wątpliwości budzi kwestia podatników zwolnionych z VAT a MOSS.

Należy podkreślić, iż procedura MOSS w rozumieniu organów europejskich jest pewnego rodzaju uproszczeniem, z którego przedsiębiorcy świadczący unijne transakcje mają prawo skorzystać. Rejestracja w systemie MOSS umożliwia polskim podatnikom rozliczenie i wpłacenie podatku do polskiego urzędu skarbowego.

Właściwym urzędem skarbowym dla celów procedury unijnej MOSS jest II Urząd Skarbowy Warszawa — Śródmieście.

Czy podatnicy zwolnieni z VAT powinni rejestrować się do MOSS?

Ze względu na to, że przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych, elektronicznych i nadawczych zastosowanie mają zagraniczne przepisy podatkowe, podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT ze względu na nieprzekroczenie 150 tys. zł limitu obrotu na mocy polskich przepisów, tracą zwolnienie w zakresie świadczenia ww. usług.

Uwaga!

Podatnik świadczący usługi telekomunikacyjne, elektroniczne lub nadawcze na rzecz konsumentów z krajów UE, powinien je opodatkować zgodnie z regulacjami danego kraju i odprowadzić z tego tytułu podatek należny, niezależnie od tego, że korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Z racji, że rejestracja do MOSS nie jest obligatoryjna, podatnicy zwolnieni z VAT nie muszą rejestrować się do procedury unijnej. Powinni mieć jednak na uwadze, iż w konsekwencji będą mieli obowiązek zarejestrować się jako czynni podatnicy w każdym kraju, z którego pochodzi nabywca ich usług i to bez względu na to, że w Polsce korzystają ze zwolnienia z VAT. Obowiązki związane ze zmianą miejsca świadczenia usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych są wiążące w każdym przypadku. Podkreśla to Resort Finansów:

"(…) Podatnicy «podmiotowo» zwolnieni od podatku od towarów i usług z uwagi na nieprzekroczenie limitu sprzedaży uprawniającego do tego zwolnienia (na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT), świadczący omawiane usługi na rzecz klientów (niepodatników) w innych państwach członkowskich UE mają obowiązek odprowadzać podatek VAT z tego tytułu już od pierwszej transakcji unijnej. Nie obowiązują tu bowiem jakiekolwiek limity obrotu. Podatnicy ci mogą jednak skorzystać z uproszczenia jakim jest system MOSS i w nim dokonywać wpłat podatku należnego innym państwom członkowskim z tytułu świadczenia tych usług.

Rejestracja podatników zwolnionych z opodatkowania w systemie MOSS

Rejestracja do MOSS podatników, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT w obrocie krajowym, budzi wiele wątpliwości. Podatnicy zadają wówczas pytanie, czy rejestracja do MOSS skutkuje automatycznie obowiązkiem zarejestrowania się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w kraju, a tym samym utratą prawa do zwolnienia. Z wyjaśnieniem śpieszy Ministerstwo Finansów, informując, że:

"(…) uznaje za możliwe przystąpienie do systemu MOSS podatników zwolnionych podmiotowo z VAT (bez konieczności rezygnacji z tego zwolnienia dla transakcji krajowych), którzy zdecydują się rozliczać VAT unijny w tej uproszczonej procedurze.(…)".

W związku z powyższym rejestracja podatników zwolnionych z opodatkowania w systemie MOSS nie powoduje utraty zwolnienia z VAT w dokonywanej sprzedaży krajowej. Co istotne, rejestracja do MOSS, mimo narzuconych dodatkowych obowiązków w zakresie sprawozdawczości, jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla podatników, które pozwala usprawnić rozliczenie VAT zgodnie z nowymi regulacjami unijnymi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów