0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wystawienie refaktury za media w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorcy muszą powstrzymywać się od prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak w tej sytuacji może powstać pytanie, czy dotyczy to również refakturowania opłat za media. Odpowiedź znajdziesz poniżej!

Zawieszenie działalności - podstawowe informacje

Podatnicy, którzy nie osiągają planowanych zysków z prowadzonej działalności gospodarczej, mają możliwość skorzystania z pewnych udogodnień przewidzianych przepisami podatkowymi. Zamiast całkowitej likwidacji działalności przedsiębiorcy mogą tymczasowo ją zawiesić. Jest to korzystne rozwiązanie szczególnie ze względu na przysługujące ulgi podatkowe.

Nie wszyscy przedsiębiorcy mają jednak taką możliwość. Działalności nie mogą zawiesić podatnicy, który zatrudniają pracowników. Przy czym należy pamiętać, że osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia) nie są pracownikami w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Minimalny czas zawieszenia wynosi jeden miesiąc, a maksymalny - 24 miesiące. Okres zawieszenia wykonywania działalności rozpoczyna się od dnia wskazanego w zgłoszeniu aktualizacyjnym CEIDG, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku i trwa aż do momentu złożenia wniosku o wznowienie działalności.

Ważne!

W przypadku spółki cywilnej zawieszenie jest możliwe, o ile dokonają go wszyscy wspólnicy spółki.

W trakcie zawieszenie nie można prowadzić działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że w okresie zawieszenia nie jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej, a tym samym uzyskiwanie z niej przychodów. Co więcej nie mogą oni wykonywać usług na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło, które pokrywają się zakresem z zawieszoną działalnością.

Dodatkowo przedsiębiorcy w okresie zawieszenia nie mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. Bowiem, zgodnie z przepisami PIT, amortyzacji nie podlegają składniki majątku nieużywane w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności a VAT

Zawieszenie działalności powoduje również określone konsekwencje w odniesieniu do podatku VAT. W tym okresie przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie.

Ważne!

Nie dotyczy to podatników dokonujących m.in. transakcji WNT importu usług czy nabywających towary, w zakresie których są podatnikami.

Wystawienie refaktury za media w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy mogą mieć wątpliwości, czy w okresie zawieszenia mogą refakturować koszty mediów. Refaktura jest zwykłą fakturą wystawioną przez podatnika, który pośredniczy między dostawcą a nabywcą usługi. Tym samym stanowi przeniesie poniesionych kosztów

na faktycznego nabywcę. A zatem przedsiębiorca jako pośrednik równocześnie świadczy dane usługi. A takie zachowanie należy zaliczyć do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

Jednak w tej sytuacji ważnym może okazać się, czy refakturowanie będzie odbywać się w okresach miesięcznych czy jednorazowo. W pierwszej sytuacji koniecznym będzie wznowienie działalności. Wiąże się to bowiem z osiąganiem bieżących przychodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów