0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa kupna sprzedaży motocykla - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Najpopularniejszą formą udokumentowania sprzedaży motocykla jest umowa kupna sprzedaży motocykla. Regulowana jest przez przepisy Kodeksu cywilnego, powinna więc zawierać charakterystyczne dla niej elementy, które odróżniają ją od innych umów cywilnoprawnych.

Pobierz darmowy wzór umowy kupna sprzedaży motocykla w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór umowy kupna sprzedaży motocykla.pdf
Wzór umowy kupna sprzedaży motocykla.docx

Umowa kupna sprzedaży motocykla - istota i przedmiot umowy

Istotą umowy kupna sprzedaży jest zobowiązanie sprzedawcy do przeniesienia na kupującego własności rzeczy i jej wydania oraz jednocześnie zobowiązanie się kupującego do odebrania rzeczy i zapłacenia sprzedawcy ustalonej ceny. Jeżeli mowa o umowie kupna sprzedaży motocykla, to oczywiście przedmiotem umowy będzie sprzedaż motocykla.

Umowa kupna sprzedaży motocykla - forma

Umowa kupna sprzedaży motocykla jest umową konsensualną, czyli wywołuje skutki prawne poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli przez strony. Przepisy nie definiują, w jakiej formie należy zawrzeć tę umowę, w związku z tym wybór należy do stron. Może być zawarta nawet ustnie, niemniej jednak najlepiej zachować formę pisemną z uwagi na to, że dokument potrzebny jest do okazania w wydziale komunikacji czy też urzędzie skarbowym. Ponadto może służyć za dowód w przypadku ewentualnego konfliktu między stronami.

Jakie elementy powinna zawierać umowa kupna sprzedaży motocykla?

Umowa kupna sprzedaży motocykla powinna zawierać:

 • datę i miejsce zawarcia umowy - data jest istotna, ponieważ wpływa na termin rejestracji motocykla oraz ma związek z jego ubezpieczeniem;
 • strony umowy - dokładne dane Sprzedającego oraz Kupującego pozwalające na ich identyfikację;
 • precyzyjny opis przedmiotu transakcji, a więc:
  • markę/model motocykla,
  • rok produkcji,
  • numer podwozia,
  • numer silnika,
  • numer rejestracyjny,
  • aktualny przebieg,
  • kolor,
 • cenę sprzedaży motocykla podaną w formie wartościowej oraz słownie;
 • oświadczenie Kupującego o znajomości stanu technicznego motocykla;
 • informację o tym, kiedy motocykl zostanie przekazany Kupującemu;
 • określenie, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem umowy;
 • podpisy obu stron.

Strony mogą również określić dodatkowe uwagi lub zapisy umowne według indywidualnych ustaleń tak, by były korzystne dla obu stron oraz nie naruszały przepisów Kodeksu cywilnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów