0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Reklamy na blogu a powstanie obowiązku podatkowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ludzie coraz chętniej dzielą się z otoczeniem swoimi przygodami, zainteresowaniami, śmiesznymi i przykrymi sytuacjami, które wydarzyły się w ich życiu. Swoje opowieści zamieszczają na blogach. Niektóre internetowe dzienniki są chętniej czytane, inne mniej. Często blog jest zakładany jako hobby, a niekiedy może przybrać charakter zarobkowy. Bo jak inaczej nazwać sytuację, kiedy osobista strona internetowa zaczynać przynosić przychody w związku z umieszczanymi na niej reklamami? Pojawia się tutaj zasadnicze pytanie: jak należy rozliczać się z przychodów osiąganych z reklamy na blogu?

Reklamy na blogu - opodatkowanie w ramach działalności gospodarczej

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 5a pkt 6. działalność gospodarcza jest to wszelka działalność zarobkowa:

  • wytwórcza, budowlana, handlowa lub usługowa,

  • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

  • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.

- prowadzona we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły.

Jeśli więc blog został stworzony, aby przynosił przychody z reklam albo artykułów sponsorowanych, a wpisy są ukazywane regularnie, może to się wiązać z koniecznością założenia działalności gospodarczej przez osobę, która go prowadzi.

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej bloger podatek od reklamy na blogu może rozliczać na  zasadach ogólnych, a jeśli przewiduje spore dochody, które mogą spowodować rozliczenie podatku w drugiej grupie (32%), może wybrać tzw. podatek liniowy (19%).

Oczywiście prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się również z uiszczaniem składek ZUS.

Rozliczenie reklam na blogu w ramach umowy zlecenia/dzieła

Jeśli wpisy na blogu są nieregularne, a właściciel założył go nie myśląc o przyszłych dochodach, które może z niego czerpać, wówczas przychody z reklam na blogu można rozliczać z firmami zewnętrznymi w oparciu o umowę zlecenie czy też o dzieło.

W tym wypadku to zleceniodawca (zamawiający) odprowadza zaliczki na podatek oraz na koniec roku, jeśli umowa będzie przewyższać kwotę 200 złotych, będzie zobowiązany do wystawienia PIT-11. Wówczas bloger będzie musiał rozliczyć z urzędem skarbowym, składając zeznanie roczne PIT-37.

Dochody uzyskiwane w ramach umowy zlecenia czy umowy o dzieło wchodzą w zakres źródła przychodów dotyczącej działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opodatkowanie reklam na blogu w ramach dochodów z innych źródeł

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 5 września 2014 r. (DD2/033/55/KBF/14/RD-75000), w sprawie kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu udostępniania, poza działalnością gospodarczą, powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną, osoby prowadzące blogi mają możliwość wyboru metody opodatkowania z tzw. dochodów z innych źródeł.

Dotyczy to przed wszystkim banerów reklamowych na blogu jak np. AdSesne. Firma, dla której umieszczane są reklamy na blogu, powinna w takiej sytuacji wystawić PIT-8C, który zostanie rozliczony w zeznaniu podatkowym według zasad ogólnych - PIT-37. Gdyby się okazało, że PIT-8C nie został wystawiony (taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku firm zza granicy), wówczas bloger będzie musiał wykazać dochody w rocznym zeznaniu podatkowym.

Reklamy na blogu - najem lub dzierżawa strony

Jeśli wpisy na blogu są okazjonalne i blog nie powstał w celu czerpania dochodów z zamieszczanych na nim reklam, przychody z reklam można również rozliczać poprzez podpisanie umowy najmu czy dzierżawy powierzchni reklamowych. Tutaj podatek można rozliczać na zasadach ogólnych, a także ryczałtem ewidencjonowanym stosując preferencyjną stawkę 8,5%.

Rozliczając dochody ryczałtem ewidencjonowanym nie można uwzględniać kosztów uzyskania przychodów. Należy również zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody opodatkowania i rozliczyć się na formularzu PIT-28 z uzyskanych przychodów z reklam na blogu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów