0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty transportu przy sprzedaży towarów przez internet

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

E-biznes staje się coraz bardziej popularną formą działalności. Z punktu widzenia klienta zakupy przez internet to szybsze i często tańsze rozwiązanie, natomiast dla sprzedawcy wiążą się z obowiązkiem odpowiedniego rozliczenia na gruncie podatkowym. Wiele problemów przedsiębiorcom sprawia to, w jaki sposób dokumentować i rozliczyć koszty transportu. Przy sprzedaży towarów przez internet są one nieodłącznym elementem dokonywanych transakcji, ale czy należy wliczać je do przychodu ze sprzedaży? W jaki sposób prawidłowo je dokumentować? Poniższy artykuł wyjaśnia tę kwestię.  

Jak dokumentować koszty transportu przy sprzedaży towarów przez internet?

Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży przez internet, koszty transportu mogą wykazać za pomocą jednej z trzech możliwości:

  1. koszty transportu mogą doliczyć do wartości towaru i wykazać jedną pozycję na fakturze sprzedaży, bez wyszczególniania należności za zakupiony towar i należności za transport;

  2. koszty transportu mogą wyszczególnić odrębną pozycją, co w rezultacie pozwoli na pogrupowanie kosztów, aczkolwiek może sprawić trudność przy zastosowaniu odpowiednich stawek podatku;

  3. mogą zastosować pełnomocnictwo, wedle którego nadają przesyłkę w imieniu klienta.

Czy koszty transportu przy sprzedaży towarów przez internet są przychodem ze sprzedaży?

Generalnie przychodem sprzedawcy są kwoty otrzymane od klienta w pełnej wysokości, łącznie z kosztami transportu. Jednocześnie sprzedawca ma prawo do ujęcia kosztów transportu w kosztach uzyskania przychodu pod warunkiem, że nie zostało zawarte pełnomocnictwo w przesyłce, gdyż wówczas ponoszącym prawnie koszt transportu jest od razu klient.

Koszty transportu a pełnomocnictwo w przesyłce

Jedną z możliwości rozliczenia kosztów transportu jest udzielenie sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa przez kupującego na zawarcie umowy o świadczenie usług w jego imieniu i na jego rachunek. Jest ona korzystnym rozwiązaniem w przypadku, gdy przesyłka i sprzedawany towar opodatkowane są odmiennymi stawkami podatku od towarów i usług.

Zawarcie pełnomocnictwa skutkuje tym, że nabywca towaru udziela upoważnienia sprzedającemu do opłacenia przesyłki w jego imieniu. Dzięki temu to klient zawiera transakcję z pocztą lub przewoźnikiem, a sprzedawca jest zwolniony z obowiązku opodatkowania tych kosztów jako sprzedaży.

Korzystając z możliwości pełnomocnictwa, przedsiębiorca nie wykazuje kosztów transportu na dokumencie sprzedaży, a pieniądze, które otrzymał od klienta na opłacenie wysyłki, nie stanowią jego przychodu. Stanowisko to potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 stycznia 2015 r. (IBPBI/1/415-1289/14/WRz). Otrzymane wówczas środki pieniężne traktowane są jako powierzone środki na zawarcia umowy z pocztą lub przewoźnikiem. Przy czym podatnik powinien posiadać dowód, który dokumentuje faktyczne koszty transportu i kwotę, jaką przekazał na ten cel klient.

Pełnomocnictwo w przesyłce a zapis w regulaminie

Rozliczenie kosztów transportu przy sprzedaży przez internet na mocy pełnomocnictwa wymaga umieszczenia odpowiedniej informacji w regulaminie sklepu. Tylko wtedy koszty transportu nie będą stanowiły dla sprzedawcy przychodu z tytułu sprzedaży towarów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów