0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców - 2009

Wielkość tekstu:

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej rozliczenia pieniężne przedsiębiorców, które związane są z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować powyższy obowiązek za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Limit rozliczeń pieniężnych przedsiębiorców dla poszczególnych miesięcy w 2009 roku przedstawia poniższa tabela.

 

Miesiąc dokonania transakcji

Średni kurs NBP dla euro

Limit po przeliczeniu na PLN

Numer tabeli

Styczeń 2009

4,1724 zł

62.586 zł

z dnia 31-12-2008 r. tabela nr

254/A/NBP/2008

Luty 2009

4,4392 zł

66.588 zł

z dnia 30-01-2009 r. tabela nr

21/A/NBP/2009

Marzec 2009

4,6578 zł

69.867 zł

z dnia 27-02-2009 r. tabela nr

41/A/NBP/2009

Kwiecień 2009

4,7013 zł

70.519,50 zł

z dnia 31-03-2009 r. tabela nr

63/A/NBP/2009

Maj 2009

4,3838 zł

65.757 zł

z dnia 30-04-2009 r. tabela nr

84/A/NBP/2009

Czerwiec 2009

4,4588 zł

66.882 zł

z dnia 29-05-2009 r. tabela nr

104/A/NBP/2009

Lipiec 2009

4,4696 zł

67.044 zł

z dnia 30-06-2009 r.tabela nr

125/A/NBP/2009

Sierpień 2009

4,1605 zł

62.407,50 zł

z dnia 31-07-2009 r. tabela nr

148/A/NBP/2009

Wrzesień 2009

4,0998 zł

61.497 zł

z dnia 31-08-2009 r. tabela nr

169/A/NBP/2009

Październik 2009

4,2226 zł

63.339 zł

z dnia 30-09-2009 r. tabela nr

191/A/NBP/2009

Listopad 2009

4,243 zł

63.645 zł

z dnia 30-10-2009 r. tabela nr

213/A/NBP/2009

Grudzień 2009

4,1431 zł

62.146,50 zł

z dnia 30-11-2009 r. tabela nr

233/A/NBP/2009

 

Warto zaznaczyć, że gdy wartość transakcji nie przekracza kwoty limitu (15.000 euro po przeliczeniu na złote), zapłata może mieć formę gotówkową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów