0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców - 2010

Wielkość tekstu:

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej rozliczenia pieniężne przedsiębiorców, które związane są z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować powyższy obowiązek za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Limit rozliczeń pieniężnych przedsiębiorców dla poszczególnych miesięcy w 2010 roku przedstawia poniższa tabela.

 

Miesiąc dokonania transakcji

Średni kurs NBP dla euro

Limit po przeliczeniu na PLN

Numer tabeli

Styczeń 2010

4,1082 zł

61.623 zł

z dnia 31-12-2009 r. tabela nr

255/A/NBP/2009

Luty 2010

4,0616 zł

60.924 zł

z dnia 29-01-2010 r. tabela nr

20/A/NBP/2010

Marzec 2010

3,9768 zł

59.652 zł

z dnia 26-02-2010 r. tabela nr

40/A/NBP/2010

Kwiecień 2010

3,8622 zł

57.933 zł

z dnia 31-03-2010 r. tabela nr

63/A/NBP/2010

Maj 2010

3,9020 zł

58.530 zł

z dnia 30-04-2010 r. tabela nr

84/A/NBP/2010

Czerwiec 2010

4,077 zł

61.155 zł

z dnia 31-05-2010 r. tabela nr

104/A/NBP/2010

Lipiec 2010

4,1458 zł

62.187 zł

z dnia 30-06-2010 r. tabela nr

125/A/NBP/2010

Sierpień 2010

4,008 zł

60.120 zł

z dnia 30-07-2010 r. tabela nr

147/A/NBP/2010

Wrzesień 2010

4,0038 zł

60.057 zł

z dnia 31-08-2010 r. tabela nr

169/A/NBP/2010

Październik 2010

3,987 zł

59.805 zł

z dnia 30-09-2010 r. tabela nr

191/A/NBP/2010

Listopad 2010

3,9944 zł

59.916 zł

z dnia 29-10-2010 r. tabela nr

212/A/NBP/2010

Grudzień 2010

4,0734 zł

61.101 zł

z dnia 30-11-2010 r. tabela nr

232/A/NBP/2010

 

Warto zaznaczyć, że gdy wartość transakcji nie przekracza kwoty limitu (15.000 euro po przeliczeniu na złote), zapłata może mieć formę gotówkową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów