0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż towarów do UE a zwolnienie z VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy mają prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT zarówno ze względu na nieprzekroczenie obrotów w wysokości 200 000 zł, jak i ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Panuje przeświadczenie, że w przypadku korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT, możliwe jest stosowanie stawki ZW w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak wygląda sprzedaż towarów do UE a zwolnienie z VAT?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - zasady ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o VAT za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się wywóz towarów z kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, na rzecz podatnika prowadzącego działalność w innym kraju Unii niż kraj sprzedawcy.

W wyniku wywozu następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.  WDT występuje np. w sytuacji, gdy towary sprzedawane są przez podatnika z Polski na rzecz podatnika z Niemiec, który jest zarejestrowany do VAT-UE.

Przepis art. 13 ust. 1 ustawy o VAT stosuje się w sytuacji, gdy podatnik jest:

  1. Podatnikiem zarejestrowanym do VAT-UE;

  2. Osobą prawną niebędącą podatnikiem VAT, jednakże zarejestrowaną do VAT-UE;

  3. Podatnikiem VAT lub osobą prawną niebędącą zarejestrowaną do VAT, które działają w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innego niż kraj sprzedawcy, w sytuacji gdy przedmiotem transakcji są wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;

  4. Innym podmiotem niż podmiot wymieniony w pkt 1 i 2 działającym (zamieszkującym) w kraju UE innym niż Polska, w sytuacji gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Podatnik zwolniony z VAT a VAT-UE

Jednym z warunków, aby możliwe było uznanie transakcji za WDT, jest rejestracja sprzedawcy i nabywcy do VAT-UE. Jak wspomniano wcześniej, w przypadku zwolnienia z VAT spełnienie tego warunku nie jest konieczne.

Fakt ten wynika z art. 113 ust. 6 ustawy o VAT gdzie czytamy: “Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7”, w art. 113 mowa o podatnikach zwolnionych z VAT.

W przypadku podatników zwolnionych z VAT nie ma mowy o WDT, w związku z czym ich rejestracja do VAT-UE również nie jest wymagana.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby podatnik dokonał rejestracji do VAT-UE.

Sprzedaż towarów do UE przy zwolnieniu z VAT a stawka VAT

W przypadku podatników zwolnionych z VAT sprzedaż towarów do krajów wspólnoty należy traktować jako sprzedaż krajową. W związku z tym jeśli sprzedaż krajowa podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, to sprzedaż wspólnotowa również. Należy pamiętać, że faktura powinna zawierać podstawę zwolnienia z VAT. Wyjątek stanowi zwolnienie na podstawie limitu obrotów, gdzie podstawy zwolnienia z VAT nie trzeba umieszczać na fakturze (§ 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie faktur).

Transakcje wykazuje się w uproszczonym rejestrze sprzedaży. Powinny znajdować się w nim wszystkie transakcje wliczane do limitu obrotu.

Przykład 1.

Pan Janusz jest podatnikiem zwolnionym z VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu 200 000 zł obrotów. Przedsiębiorca zamierza sprzedawać swoje towary do Niemiec, czy w takiej sytuacji konieczna jest rejestracja do VAT-UE?

Transakcje zagraniczne wliczają się do limitu zwolnienia z VAT. Jeśli dana transakcja nie spowoduje przekroczenia limitu zwolnienia z VAT, przedsiębiorca nie ma obowiązku rejestracji do VAT UE. Transakcje należy potraktować jak transakcje krajowe, należy pamiętać o poprawnym wpisaniu danych kontrahenta.

Podsumowanie

W przypadku sprzedaży towarów dla kontrahentów z UE, którzy w kraju korzystają ze zwolnienia z VAT, nie wymaga rejestracji do VAT UE, transakcję należy udokumentować w taki sam sposób jak transakcje krajowe.  

Handel z kontrahentami zagranicznymi jest dla przedsiębiorcy szansą na zwiększenie przychodów firmy. Zwolnienie z formalności (np. rejestracja do VAT-UE) w przypadku podatników zwolnionych z VAT zachęca do rozwoju w tym kierunku. Po przekroczeniu limitu obrotów konieczna będzie rejestracja do VAT.

Więcej na temat rejestracji do VAT i VAT-UE w artykule: Rejestracja do VAT i VAT UE - wszystko, co warto wiedzieć!

Bycie czynnym podatnikiem VAT nie wiąże się wyłącznie ze zwiększeniem wymogów formalnych, poza koniecznością opłacenia podatku VAT należnego przedsiębiorcy mają możliwość odliczania podatku VAT naliczonego - związanego z zakupami.

  

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów