0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wzór Umowa przyrzeczona - wyznaczenie terminu do zawarcia umowy z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zawarcie umowy przyrzeczonej jest następstwem podpisania przez strony umowy przedwstępnej. Ma ona charakter gwarancyjny, gdyż zobowiązuje strony do podjęcia zobowiązania w przyszłości, którego w danym momencie z różnych względów nie mogą zawrzeć. Treść takiej umowy powinna zawierać założenia umowy definitywnej. Umowa sprzedaży powinna dodatkowo określać takie informacje jak: strony umowy, przedmiot sprzedaży, cena oraz termin.

Umowa przyrzeczona – uchylenie się jednej ze stron

Brak kontraktowania powstaje najczęściej wtedy, gdy jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej. W takiej sytuacji podmiot ponoszący niedogodności z tego tytułu, może ubiegać się o swoje prawa na dwa sposoby. Pierwszą metodą jest roszczenie odszkodowawcze, natomiast drugą dochodzenie zawarcia umowy w trybie sądowym.

Więcej informacji dotyczących form dyscyplinowania niesumiennych podmiotów można przeczytać w szczegółowym omówieniu Umowy przedwstępnej.

Z kolei przedsądowa możliwość wezwania do zawarcia umowy przyrzeczonej cechuje się szybkością i ekonomicznością. Warto wziąć pod uwagę fakt, że wysłanie tego wezwania z potwierdzeniem nadania może stanowić dowód przy okazji następnie wytoczonego powództwa cywilnego.

Termin zawarcia umowy przyrzeczonej

W przypadku podpisywania umowy przedwstępnej sprzedaży, obowiązkiem stron jest podanie w treści terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli na umowie nie zawarto terminu podpisania umowy przyrzeczonej, wówczas sprzedaż powinna zostać zawarta w terminie, który wyznaczy strona uprawniona do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej.

Może wystąpić również taka sytuacja, w której obie strony mają uprawnienia do żądania terminu zawarcia przyrzeczonej i jednocześnie wyznaczyły już inny termin. W takim wypadku wiążąca jest ta data, która została ustalona przez strony umowy jako pierwsza.

Przedawnienie umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna może ulec przedawnieniu w ciągu roku od dnia jej zawarcia w sytuacji, gdy nie został wyznaczony termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli do tego dojdzie, to sprzedaż nie nastąpi.

Co powinno zawierać wezwanie przedsądowe?

Strona wzywająca drugą do zawarcia umowy przyrzeczonej, powinna to zrobić za pomocą pisma zawierającego następujące elementy:

  • dane adresowe wzywanej strony,
  • datę i miejsce sporządzenia pisma,
  • datę zawarcia umowy przedwstępnej,
  • informację o upłynięciu terminu do zawarcia umowy sprzedaży,
  • podpis strony wzywającej,
  • wyznaczenie terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej
  • wskazanie ceny przedmiotu oraz jego sprzedaży

Do pobrania:

Wyznaczenie terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaz(...).pdf
Wyznaczenie terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaż(...).docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów