0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na złe długi w PIT i CIT - na czym polega i kto może skorzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2020 r. do łask powraca ulga na złe długi w PIT oraz CIT, której mechanizm działania będzie zbliżony do tego funkcjonującego obecnie na gruncie podatku od towarów i usług. Zgodnie z zapowiedziami MF jest to kolejny krok w stronę poprawy płynności finansowej MŚP.

Ulga na złe długi w PIT i CIT

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami podatnicy, którzy nie uregulują wierzytelności (nie dokonają jego zbycia), w terminie 90 dni licząc od dnia upływu terminu płatności, wskazanego na fakturze (rachunku) lub umowie, zobowiązani są zwiększyć podstawę opodatkowania o jej wartość. Natomiast po stronie wierzyciela, który nie otrzyma zapłaty we wskazanym terminie, zwiększeniu ulegają koszty.

Więcej w temacie ulgi za złe długi w PIT i CIT w artykule - Ulga na złe długi PIT w zaliczce na podatek dochodowy.

Kiedy ulga na złe długi w PIT i CIT nie może być zastosowana?

Ustawodawca zaznaczył, iż ulga na złe długi w PIT i CIT, nie może być zastosowania w odniesieniu do transakcji handlowych dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zastosowanie ulgi na złe długi będzie miało miejsce w odniesieniu do transakcji, których termin płatności mija po 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów art. 44 ust. 17–24 ustawy o PIT (art. 25 ust 19–26 ustawy o CIT), zastosowanie ulgi będzie możliwe w zaliczce na podatek dochodowy, za okres w którym upłynął ustawowy termin 90 dni i tym samym w zeznaniu rocznym składanym za ten rok, jeśli do dnia złożenia zeznania wierzytelność będąca przedmiotem ulgi nie zostanie uregulowana lub zbyta.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów