0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga termomodernizacyjna w zeznaniu rocznym – PIT za 2019 r.

Wielkość tekstu:

W rozliczeniu PIT w 2020 r. (czyli za rok 2019) istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej za termomodernizację domu jednorodzinnego. Można w jej ramach ponosić wydatki na wiele różnych działań związanych z polepszeniem funkcjonalności termicznej budynku. Jakie wydatki obejmuje ulga termomodernizacyjna w zeznaniu rocznym i komu przysługuje? Wyjaśniamy w artykule.

Ulga termomodernizacyjna – komu przysługuje?

Podatników nieprowadzących działalności gospodarczej, a także przedsiębiorców będących właścicielami budynków wykorzystywanych do celów mieszkalnych, którzy w 2019 r. ponieśli wydatki na cele termomodernizacyjne tych nieruchomości, obejmuje ulga termomodernizacyjna w zeznaniu rocznym PIT. Oznacza to, że mają oni prawo odliczyć od dochodów koszty ocieplenia domu, a w związku z tym – zapłacić niższy podatek. Do skorzystania z omawianej ulgi nie jest konieczne wykonanie audytu energetycznego (nie trzeba udowadniać, że wykonane działania faktycznie polepszyły lub polepszą w przyszłości stan termiczny budynku).

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy składający PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28, którzy są współwłaścicielami lub właścicielami budynku jednorodzinnego, tj. budynku wolno stojącego albo budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącego konstrukcyjnie samodzielnej całości, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Kto nie skorzysta z ulgi termomodernizacyjnej?

Mimo że z odliczenia mogą skorzystać również przedsiębiorcy, nie będą oni upoważnieni, w momencie, gdy nieruchomość, którą dysponują, ma charakter przemysłową (np. lokal komercyjny) lub znajduje się w tego rodzaju budynku. Z wydatku związanego z termomodernizacją nie mogą w ten sposób skorzystać również właściciele mieszkań w budynkach takich jak bloki, czy apartamentowce (budownictwo wielorodzinne). Z kolei w przypadku najmu domu jednorodzinnego na cele mieszkaniowe, tym, komu przysługuje ulga termomodernizacyjna, jest właściciel nieruchomości – nie wynajmujący. Podobnie jest również w przypadku użyczenia, dzierżawy, leasingu takiego budynku.

Co można odliczyć od dochodu?

Ulga termomodernizacyjna obejmuje wydatki poniesione w związku z zakupem urządzeń, materiałów budowlanych i usług, które są związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, którego przedmiotem jest poprawa funkcjonowania budynku, która polega na:

  • zmniejszeniu zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewaniem wody użytkowej,
  • ograniczeniu strat energii,
  • wykonaniu przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła,
  • wprowadzeniu wysokosprawnej kogeneracji,
  • całkowitej lub częściowej wymianie źródeł energii na źródła odnawialne.

Pełną listę materiałów budowlanych, urządzeń i usług, które można odliczyć w ramach wydatków poniesionych w związku z termomodernizacją, zawiera wykaz, który można znaleźć w Rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2018 r. ministra inwestycji i rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Warto zauważyć, że poniesione przez właściciela bądź współwłaściciela nieruchomości wydatki muszą dotyczyć przedsięwzięcia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga termomodernizacyjna w zeznaniu rocznym – jak rozliczyć się w roku 2020?

Ulgę można rozliczyć w tym roku, w którym wystąpiły wydatki. W przypadku deklaracji PIT składanej w 2020 r. za 2019 r. będą to więc koszty poniesione w roku 2019. Nie ma możliwości odliczania zbiorczego. Chcąc skorzystać z ulgi, należy ją wykazać w załączniku PIT/O i jednocześnie w deklaracji podatkowej PIT, wskazując sumę odliczeń, które zostały wskazane na PIT/O. Ważne, by wszystkie uwzględnione wydatki były na rzecz czynnych podatników VAT. W przypadku np. usług remontowo-budowlanych wykonywanych bez faktury lub przez firmy korzystające ze zwolnienia z VAT do 200 000 zł obrotów rocznie, nie będzie możliwości skorzystania z ulgi.

Warto również wiedzieć, że maksymalna kwota odliczenia, którą przewiduje ulga termomodernizacyjna w zeznaniu rocznym to 53 000 zł. W przypadku wielu nieruchomości limit jest łączny. Niemniej jednak dotyczy on każdej osoby, co oznacza, że w przypadku małżonków dysponujących kilkoma budynkami we własności wspólnej, ich limit jest podwójny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów