0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Drugi próg podatkowy nie zostanie podwyższony!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Decydując się na opodatkowanie dochodów z prowadzonej działalności na zasadach ogólnych czyli tzw. skalą podatkową przedsiębiorcy muszą zwrócić uwagę na wysokość uzyskiwanych dochodów ponieważ od nich uzależniona jest stawka podatku dochodowego. Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do pracy na etacie. Sprawdźmy, czy Ministerstwo Finansów stworzy warunki do tego aby drugi próg podatkowy dotyczył mniejszej części Polaków?

Drugi próg podatkowy a przeciętne wynagrodzenie

Od ok 10 lat, wysokość drugiego progu podatkowego nie uległa zmianie. Należy przy tym zauważyć, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce znacząco wzrosło. Zgodnie z komunikatem dostępnym na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2019 roku wynosiło 5198,58 zł. Dla porównania, przeciętne wynagrodzenie w 2009 roku wynosiło jedynie 3096,55 zł. Pomimo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia drugi próg podatkowy jest stały i wynosi 85.528 zł. 

Na przestrzeni ostatnich 10 lat przeciętne wynagrodzenie wzrosło o ok 2100 zł a mimo to drugi próg podatkowy nie został podwyższony!

Skala podatkowa zakłada występowanie dwóch progów podatkowych. Pierwszy próg to stawka 17% natomiast drugi próg podatkowy to stawka 32%. 

W 2019 roku została obniżona stawka pierwszego progu podatkowego z 18% na 17%.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia powoduje, że więcej podatników “wpada w drugi próg podatkowy” czyli płaci podatek w wysokości 32% od nadwyżki dochodu przekraczającej kwotę 85.528 zł. 

Stanowisko MF w sprawie podwyższenia drugiego progu podatkowego

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 1458 w sprawie konieczności aktualizacji II progu podatkowego Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie toczą się prace nad podwyższeniem wysokości kwoty drugiego progu podatkowego. Co więcej w piśmie tym MF wskazuje, że “z informacji dotyczących rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za poszczególne lata okresu 2009-2018 wynika, że liczba podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali dochody w wysokości skutkującej koniecznością zastosowania 32 % stawki podatkowej (od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł) wynosi w każdym z tych lat około 4,0 %, co oznacza, że zdecydowana większość podatników (ponad 95 %) płaci podatek według najniższej stawki podatku.

Dodatkowo, Ministerstwo Finansów podkreśla, że podwyższenie drugiego progu podatkowego nie jest jedynym sposobem na płacenie niższych podatków. Wymienia w tym kontekście dodatkowe uprawnienia podatników jakim są:

  • zwolnienie z PIT dla młodych,
  • obniżenie stawki podatku w pierwszym progu z 18% na 17%,
  • ponad dwukrotne podwyższenie kwotowych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników,
  • odliczenia od dochodu np. z tytułu darowizn, ulgi odsetkowej lub wydatków rehabilitacyjnych.
Zgodnie z zapowiedzią MF: Dzięki zmianom wprowadzonym w 2019 r. w kieszeniach podatników pozostanie w 2020 r. około 12,15 mld zł.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów