Poradnik Przedsiębiorcy

40 tys. na dofinansowanie kosztów stałych działalności przez 6 miesięcy

Niedawno został opublikowany projekt nowej tarczy antykryzysowej tzw. tarcza antykryzysowa 2.0. Projekt przewiduje wiele korzystnych zmian zarówno dla przedsiębiorców jak i pracowników. Jedną ze zmian jest dofinansowanie kosztów stałych działalności przez 6 miesięcy. Na czym będzie to polegało? Sprawdźmy!

Dofinansowanie kosztów stałych działalności przez 6 miesięcy - co mówi projekt?

Dofinansowanie kosztów stałych działalności ma wejść w życie razem z dodanym art. 15 zzca w ustawie o prawdziwej tarczy antykryzysowej oraz zmianie niektórych innych ustaw zgodnie, z którym budżet państwa ma sfinansować przedsiębiorcą koszty stałe do 40 tys zł przez 6 miesięcy. 

Proponuje się wprowadzenie do ustawy przepisów zapewniających finansowanie z budżetu państwa tzw. kosztów stałych przedsiębiorcy (w tym opłat za gaz, energię, świadczenie usług telekomunikacyjnych, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, czynsz i raty leasingu) do kwoty nieprzekraczającej 40 tys. zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

Koszty stałe czyli jakie?

Ustawodawca w projekcie wymienił, że do kosztów stałych zalicza się w szczególności (więc nie jest to zamknięta lista):

  •  zapłata za dostarczanie paliw gazowych lub energii,

  • zapłata za świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,

  • zapłata w zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków,

  • czynsz,

  • rata leasingu i ubezpieczenie przedmiotu leasingu od jego utraty.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Zgodnie z projektem, aby przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie do kosztów stałych działalności będzie musiał złożyć wniosek o finansowanie kosztów.  Co ważne otrzymane świadczenie będzie celowe, więc we wniosku przedsiębiorca za pewne będzie musiał określić na jaki dokładnie cel będzie przeznaczał dane świadczenie.