0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zapobieganie marnowaniu jedzenia - sprawdź czy obejmą Ciebie nowe obowiązki!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z wejściem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności przedsiębiorców, którzy zajmują się sprzedażą żywności obejmą nowe obowiązki sprawozdawcze. Sprawdźmy kogo i od kiedy obejmie obowiązek oddawania niesprzedanej żywności oraz rejestracji jej utylizacji w ramach współpracy z NGO? Czy nie zapobieganie marnowaniu jedzenia będzie karane?

Zapobieganie marnowaniu jedzenia - kto będzie miał obowiązek?

Zgodnie z ustawą, przepisy dotyczące przeciwdziałaniu marnowania żywności obejmą najpierw jednostki handlu tj. sklepy lub hurtownie o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, w których przychód ze sprzedawanej żywności stanowi co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów. Mają oni czas do 18 lutego 2020 r. na podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi w zakresie przekazywania im niesprzedanej żywności. Będą zobowiązani również składać zeznanie roczne, w którym poinformują o ilości zmarnowanej żywności.

Przepisy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności wprowadzają zasady, dzięki którym ma się zmniejszyć ilość jedzenia wyrzucanego przez przedsiębiorców handlujących żywnością. Chodzi w nich o żywność:
- której upływa termin ważności lub data minimalnej trwałości,
- która ma wady wyglądu (w tym także opakowań).

Następnie pod dwóch latach tj. od września 2021 roku przepisy obowiązywać zaczną również sklepy i hurtownie o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2 , w których przychód ze sprzedaży żywności stanowi co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów.

Niewykluczone jest, że z biegiem lat ustawodawca zmniejszy próg powierzchni sklepów tudzież hurtowni i nawet mikroprzedsiębiorcy z małymi sklepami (poniżej ww. progów) będą miały dodatkowy obowiązek ewidencyjny.

Jeśli sprzedawca ma więcej niż jeden punkt sprzedaży, to te kryteria stosuje odrębnie dla każdego z nich.

Obowiązki sprzedawców objętych zapobieganiem marnowania jedzenia

Przedsiębiorcy, którzy objęci zostaną nowym obowiązkiem będą zobowiązani się wywiązać w szczególności z czterech głównych obowiązków:

  1. podpisanie umowy z organizacją pozarządową dotyczącej przekazywania niesprzedanego jedzenia, w terminie:
    1. do 18 lutego 2020 r. - większe sklepy (powyżej 400 m2 powierzchni sprzedaży),
    2. od 18 września 2021 r. - mniejsze sklepy (powyżej 250 m2 powierzchni sprzedaży);
  2. prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnych, we współpracy z organizacją pozarządową, której sklep będzie przekazywał żywność, co najmniej raz w roku, przed dwa kolejne tygodnie;
  3. składanie rocznego sprawozdania dotyczącego ilości marnowanej żywności, począwszy od sprawozdania za rok 2020, które do 30 kwietnia 2021 r., mają obowiązek składać większe sklepy;
  4. Zamieszczanie informacji o wysokości należnej opłaty za marnowanie żywności lub o wartości żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, w sprawozdaniu finansowym oraz na swojej stronie internetowej, jeżeli ją prowadzą.

Przypominamy, że ustawodawca również od tego roku podatkowego zwiększył zakres firm, których objął obowiązek rejestracji do BDO, o której więcej informacji znajduje się w artykule: BDO a obowiązek rejestracji podmiotów do końca roku 2019.

Więcej odnośnie nowego obowiązku, który ma na celu zapobieganie marnowaniu jedzenia znajduje się na stronie rządowej - biznes.gov.pl w artykule: Zapobieganie marnowaniu jedzenia - nowe obowiązki dla sprzedawców żywności.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów