0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – sposób na odzyskanie pieniędzy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Szukasz sposobu na zabezpieczenie wierzytelności? Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest rozwiązaniem, które może przyczynić się do skutecznego odzyskania wierzytelności od dłużnika. Co więcej, umowa dotycząca tego rodzaju ochrony wierzytelności jest konstruowana zgodnie z zasadą swobody zawierania umów. Przeczytaj, na czym polega przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – definicja

Zabezpieczenie wierzytelności i przeniesienie własności rzeczy ruchomej – tak w skrócie można zdefiniować przewłaszczenie na zabezpieczenie. Z tej opcji mogą skorzystać zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne. Przewłaszczenie na zabezpieczenie odbywa się w następujący sposób:

  1. Dłużnik przenosi prawo do własności rzeczy ruchomej na wierzyciela, A zatem nowym właścicielem np. samochodu jest wierzyciel.
  2. Dłużnik spłaca zobowiązanie wierzycielowi.
  3. Wierzyciel wykonuje odwrotną operację, czyli przenosi własność rzeczy ruchomej na swojego byłego dłużnika.

Oznacza to, że rzecz ruchoma najpierw należy do dłużnika, który na podstawie umowy przewłaszczenie na zabezpieczenie przekazuje prawo do niej wierzycielowi, a po spłacie długu, rzecz trafia z powrotem do pierwotnego właściciela (byłego dłużnika). Procedura ta nie wymaga nawet ruszenia z miejsca ruchomości, która stanowi zabezpieczenie wierzytelności, a zapisy w umowie mogą mieć dość luźny charakter w myśl zasady swobody zawierania umów.

Jak działa przewłaszczenie na zabezpieczenie?

Zgodnie z zawartą umową:

  • Jeżeli dłużnik nie ureguluje zobowiązania, to wierzyciel zachowuje przekazaną mu własność np. samochód, sprzęt elektroniczny, a nawet maszyny stanowiące własność przedsiębiorstwa.
  • Jeśli dłużnik ureguluje swoje zobowiązanie, to wierzyciel nie może mu odmówić ponownego przeniesienia własności. Jeśli tak się stanie, to były dłużnik będzie musiał założyć sprawę cywilną w związku z niewywiązaniem się wierzyciela z warunków umowy.
  • Jeżeli dłużnik nie ureguluje zobowiązania i nie chce oddać wierzycielowi jego własności (przedmiotu zabezpieczającego dług), to wierzyciel musi wezwać policję, która podejmuje interwencję.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie często wykorzystuje się w przypadku zabezpieczenia pożyczek gotówkowych. Jednym z przepisów, który reguluje zapisy w umowie o przewłaszczenie na zabezpieczenie, jest art. 101 ust. 1 Prawa bankowego:

Zabezpieczenie wierzytelności banku może być dokonane w drodze przeniesienia na bank przez dłużnika lub osobę trzecią, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów wartościowych”.

Zanim podpiszesz umowę o zabezpieczenie wierzytelności w formie przewłaszczenia na zabezpieczenie, przeczytaj bardzo dokładnie wszystkie jej zapisy, szczególnie jeśli chodzi o wysokość zadłużenia, które ma zostać spłacone oraz terminie spłaty lub harmonogramie, według którego ma zostać uregulowana wierzytelność. Jeśli nie masz pewności, czy to dobra metoda ochrony wierzytelności, to wybierz inne rozwiązanie np. zastaw rzeczy ruchomej, hipotekę lub zastaw rejestrowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów