0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - został miesiąc na zgłoszenie!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcom został już tylko miesiąc na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego. Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego i czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych? Wyjaśniamy!

Czym jest CRBR?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, w skrócie CRBR, jest to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Co ważne beneficjentem rzeczywistym może być tylko osoba fizyczna a spółka może mieć jednego lub większą ilość beneficjentów. Aby uznać osobę za beneficjenta rzeczywistego konieczne jest spełnienie przesłanek zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kogo wpis do rejestru dotyczy?

Obowiązek ten dotyczy wszystkich spółek, z wyjątkiem spółki cywilnej, partnerskiej i publicznej. Zatem zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego mają obowiązek dokonać: 

  • spółki jawne, 
  • spółki z ograniczoną działalnością, 
  • spółki komandytowe, 
  • spółki akcyjne,
  • spółki komandytowo-akcyjne, 

bez względu na ilość wspólników, ilość obrotów spółki lub wielkość zatrudnienia.

Zgłoszenia do rejestru może dokonać jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zgodnie z art. 61 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jak dokonać wpisu do CRBR?

Zgłoszenie do CRBR można złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na portalu podatkowym na stronie www.podatki.gov.pl/crbr/ Wykonanie zgłoszenia jest bezpłatne.

Do kiedy wpis w rejestrze należy wykonać?

Ustawowy termin na zgłoszenie do rejestru upływa 13 kwietnia 2020 roku dla spółek powstałych przed 13 października 2019 roku (po tym okresie weszły w życie przepisy dotyczące CRBR). Natomiast nowo utworzone spółki, powstałe po 13 października 2019 roku, na rejestrację mają czas do 7 dni od rejestracji KRS.

Za niedokonanie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych istnieje ryzyko otrzymania kary pieniężnej przez spółkę w wysokości nawet do 1 mln zł oraz pociągnięcia odpowiedzialności odszkodowawczej reprezentanta spółki.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów