Poradnik Przedsiębiorcy

Zniesienie obowiązkowych składek ZUS dla przedsiębiorców

Niedawno powołany Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zapowiedział, że jeszcze w maju b.r. wystąpi z inicjatywą zniesienia obligatoryjnego odprowadzania składek na ZUS przez przedsiębiorców w Polsce. Odwołuje się przy tym do rozwiązań od lat przyjętych w krajach takich jak Niemcy czy też Wielka Brytania.  

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców  

Urząd Rzecznika MŚP został utworzony w konsekwencji uchwalenia przez Rząd tzw. Konstytucji Biznesu. Pakietu ustaw których celem jest uproszczenie i ujednolicenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Pierwszym powołanym na urząd Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców został Adam Abramowicz, który już w 2016 roku dał się poznać jako gorący orędownik ograniczania wysokości odprowadzanych składek do ZUS przez przedsiębiorców. Jego starania zostały zwieńczone sukcesem poprzez uchwalenie i wprowadzenie w życie przepisów dotyczących tzw. składek ZUS naliczanych od przychodu. W wywiadzie dla Money.pl z dnia 22 stycznia 2019 roku zapowiedział, że jako rzecznik będzie dążyć do całkowitej likwidacji przymusu opłacania składek ZUS:

Gdyby się udało przedyskutować wariant niemiecki, czyli dobrowolność opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców, gdyby to znalazło wśród polityków zrozumienie, byłoby to najlepsze rozwiązanie. W Niemczech wszystkie składki oprócz zdrowotnej są dobrowolne. I to rozwiązuje problem.

Ustawa nadaje Rzecznikowi MŚP uprawnienia występowania do innych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, posiada zatem spore możliwości wpływania na kształt przyszłych aktów prawnych.

Do maja zaproponuję dobrowolność składek na ZUS dla przedsiębiorców wzorem niemieckim - powiedział PAP podczas konferencji z przedsiębiorcami w Muszynie 

Za naszą zachodnią granicą, gdzie bardzo wielu Polaków pozakładało firmy, jest taka zasada, że przedsiębiorca, jeśli chce i może płacić składkę, to ma emeryturę, jeśli nie chce lub nie może, to nie płaci i nie ma emerytury

W Polsce ryczałtowy ZUS jest zabójcą miejsc pracy, przedsiębiorcy mówią wprost, że niekiedy uniemożliwia im pracę

Te i inne wypowiedzi Rzecznika, oraz dotychczasowa jego skuteczność w walce o zdejmowanie obciążeń z przedsiębiorców, pozwalają na umiarkowany optymizm i w tej sprawie.