0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Konstytucja Biznesu - pakiet zmian dla przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Konstytucja Biznesu to projekt pakietu zmian 5 innych ustaw dotyczących życia przedsiębiorcy: Prawo przedsiębiorców (ustawa wchodząca w miejsce dotychczasowej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ulga na start czyli pierwsze 6 miesięcy bez składek społecznych ZUS

Rozpoczynający prowadzenie swojej działalności przedsiębiorcy będą mogli przez pierwszych 6 miesięcy korzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne ZUS. Oznacza to, że przez pierwsze 6 miesięcy swojej firmy opłacać będą jedynie składkę zdrowotną (zatem rejestracja do ZUS przy rozpoczęciu działalności składana będzie na druku ZUS-ZZA). Dodatkowo po 6 miesiącach, jeżeli przedsiębiorca będzie spełniał określone warunki będzie mógł skorzystać z preferencyjnych składek ZUS przez kolejne 2 lata (tzw. mały ZUS). Jaką przynosi to oszczędność - na przykładzie stawek z 2019 roku przedsiębiorca zyska ponad 5 tys zł (6 x 834,55 zł).

Oczywiście korzystanie z ulgi na start ma też swoje wady - okres nie będzie brany pod uwagę do wysokości świadczeń emerytalnych czy rentowych jak i nie będzie pozwalał na otrzymanie zasiłku chorobowego. Dlatego też przedsiębiorca dobrowolnie może zrezygnować z ulgi.  

 

Firma na próbę czyli działalność nierejestrowana w Konstytucji Biznesu

Po wejściu z życie zmian będzie można tworzyć firmę na próbę. Co prawda dotyczyć to będzie jedynie drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych i nie zwolni z konieczności odprowadzenia podatku a jedynie z przeprowadzenia określonych formalności dotyczących rejestracji własnej firmy. Firma na próbę będzie mogła być prowadzona pod warunkiem, że przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego  wynagrodzenia (obecnie w 2019 roku wynosi ono 2250 zł, zatem miesięczny przychód - uwaga przychód nie dochód, czyli wszystko to co się zarobi bez możliwości pomniejszenia o poniesione koszty - nie będzie mógł przekroczyć 1125 zł). Podatek z takiej sprzedaży rozliczany będzie na zasadach ogólnych.

Tu również zmiany jakie proponuje Konstytucja Biznesu pozostawiają pewną dowolność w postępowaniu bowiem brak przekroczenia limitu nie powoduje że dana osoba nie może założyć działalności. Czyli jest to dowolny wybór tej osoby. Ale już w sytuacji gdy limit zostanie przekroczony osoba dotychczas działająca na próbę bezwzględnie musi w ciągu 7 dni rozpocząć działalność czyli dokonać odpowiedniej rejestracji w CEIDG.

NIP podstawowym numerem przedsiębiorcy - REGON odchodzi w niepamięć

Powoli odchodzić się będzie od weryfikacji numerem REGON nadawanym przez GUS czyli Główny Urząd Statystyczny. Na prowadzenie bowiem wyłania się numer NIP, który ma być głównym identyfikatorem osób prowadzących działalność gospodarczą. Przejście jednak będzie stopniowe, stąd nie należy oczekiwać, że REGON od razu zniknie ze wszystkich urzędowych formularzy.

Konstytucja Biznesu wprowadza poprawę relacji przedsiębiorca-urząd

Przepisy projektu ustawy prawo przedsiębiorców, która zastąpić ma w pełni obecną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzają zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Ma to na celu przede wszystkim poprawienie relacji między przedsiębiorcami a urzędami, gdzie z zaufaniem pomiędzy stronami wciąż bywa różnie. Najważniejsze aspekty zmieniane w tym zakresie to:

  • wprowadzenie zasady co nie jest prawem zabronione jest dozwolone ,

  • wdrożenie przyjaznej interpretacji przepisów czyli rozstrzygania niejasnych przepisów na korzyść przedsiębiorcy,

  • zachowanie zasady proporcjonalności - ograniczenie urzędów w zakresie nieuzasadniownych obciążeń w tym np. organ nie będzie mógł żądać ani uzależniać swojego rozstrzygnięcia od przedłożenia dokumentów w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, chyba że obowiązek taki wynikał będzie z przepisów prawa,

  • powołuje się Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców - choć okrojony został pierwotnie zakładany wachlarz możliwości Rzecznika, ma on stać na straży przedsiębiorców m.in. czynnie uczestnicząc w opiniowaniu projektów prawnych.

Zawieszenie działalności z pracownikiem na macierzyńskim

Do tej pory zawieszenie działalności w przypadku zatrudnienia pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym było niemożliwe. Jeżeli zmiany, jakie wprowadza Konstytucja Biznesu wejdą w życie to przedsiębiorca będzie miał możliwość zawiesić firmę mimo zatrudnienia pracowników będących na urlopach. Co więcej firma będzie mogła być zawieszona nie tylko na czas maksymalnie 24 miesięcy jak obowiązywało to do tej pory a na czas nieokreślony. Odchodzi się zatem od wykreślenia z urzędu mikro i małych firm które zawiesiły działalność i przed 2 latami jej nie odwiesiły.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów