0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw - nowe ułatwienia!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W lipcu 2014 roku na posiedzeniu Senatu wprowadzone zostały zmiany do Ustawy o rachunkowości. Głównym celem zmian było uproszczenie rachunkowości mikroprzedsiębiorstw, a tym samym obniżenie kosztów jej prowadzenia. Modyfikacji dokonano na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/EU. Zobacz, co się zmieni!

Jakie uproszczenia dla prowadzonej rachunkowości mikrofirm?

Przede wszystkim skrócone zostanie roczne sprawozdanie finansowe. Wymagane będą tylko podstawowe informacje zawarte w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Nie będzie obowiązku sporządzania informacji dodatkowej i sprawozdania z działalności, jednak niektóre dane będą wymagane w informacjach dołączonych do bilansu. Uproszczona sprawozdawczość pozwoli na zaoszczędzenie czasu i kosztów.

 

Definicja mikroprzedsiębiorstwa

Do mikroprzedsiębiorstw według nowej definicji zalicza się m.in. spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjne, które spełniają co najmniej dwa z trzech warunków:

  • suma bilansowa nie przekracza 1,5 mln zł,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie przekraczają 3 mln zł,
  • przeciętne zatrudnienie nie przekracza 10 osób.

Kto jeszcze skorzysta na zmianach w rachunkowości?

Na wprowadzonych zmianach w rachunkowości skorzystają także spółki partnerskie, osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych pod warunkiem, że przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrachunkowy zamknęły się w przedziale między 1,2 a 2 mln euro ( równowartość w PLN).

Ułatwienia w rachunkowości nie tylko dla mikroprzedsiębiorstw

Senat wprowadził poprawkę zmierzającą do uproszczenia sprawozdawczości także dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej. Z możliwości tej będą mogły korzystać jednostki, takie jak stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze i inne tego typu podmioty już przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2014 rok.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów